توجه : روزنامه آسیا هیچگونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام و غیره ندارد و هر گونه صفحه ای منتسب به این روزنامه جعلی است .

تماس با ما

تلفن روزنامه آسیا۰۲۱۸۸۶۵۶۹۳۰
حمید جمشیدی  ۰۹۱۲۲۳۰۲۱۰۵