دیوان عدالت اداری یک ماده مصوبه شورای پول و اعتبار رادرباره صرافی ها لغوکرد

|
0 دیدگاه

دیوان عدالت اداری به ابطال ماده ۴۵دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است، رای داد.

شورای پول و اعتبار دو سال پیش دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های صرافی را تصویب کرد که بر اساس ماده ۴۵ آن صرافی های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ آن موظفند حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب آن خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: حکم مقرر در ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها (مصوب ۲۸ مرداد ۹۳) شورای پول و اعتبار، هم صرافی هایی را در بر می گیرد که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده و هم صرافی هایی را که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی شده است.
بر این اساس و نظر به این که تعمیم شرایط ماده ۴۵ دستورالعمل به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده، مغایر حق مکتسب اشخاصی است که بر اساس دستورالعمل های مربوط برای آنها مجوز فعالیت صادر شده است، بنابراین اطلاق این ماده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رای در ۲۶ مرداد با امضای محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.