راه اندازی بارنامه الکترونیکی در راستای مبارزه با قاچاق

|
0 دیدگاه

تبادل الكترونيكی اطلاعات ميان انبارهای سازمان بنادر و گمرك با هدف مبارزه با قاچاق كالا آغاز شد.

براساس برنامه جدید گمرک در مبارزه با قاچاق کالا در گام اول قبض انبار الكترونيك انبارهای طرف قرارداد با سازمان بنادر و دريانوردی از طريق سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در منطقه ويژه شهيد رجايی به بارنامه متصل شد.

با فراهم شدن اين امكان، خروج كانتينرهای موضوع بارنامه‌های اظهاری به گمرك بعد از صدور پروانه‌های الكترونيكی از محوطه‌های بندری و انبارهای طرف قرارداد با سازمان بنادر و دريانوردی امكان‌پذير خواهد بود. دريافت الكترونيكی اين اطلاعات در راستای پوشاندن خلا موجود و با توجه به مدل تبادل داده سازمان جهانی گمرك برمبنای دريافت اطلاعات بارنامه‌ها از مبدأ انجام می‌شود و با اجرايی شدن اين برنامه، تله‌های الكترونيكی گمرك برای مبارزه با قاچاق كالا تكميل خواهد شد.

اين اقدام پس از آن صورت می‌گيرد كه با بررسی دقيق پرونده باند بزرگ قاچاق كالا توسط كارشناسان مجرب و مورد وثوق گمرك جمهوری اسلامی ايران مشخص گرديد افراد متخلف بدون اظهار كالا و تنظيم اظهارنامه در گمرك، اقدام به خروج كالای بارنامه‌های غيرمرتبط با بيجك‌های صوری و ساختگی از انبارها نموده‌اند و علت اصلی اين امر عدم اتصال سيستم انبارها به بارنامه الكترونيك بوده است. در اين خصوص مهندس سعيدنژاد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی به انبارهای فعال در منطقه ويژه اقتصادی شهيد رجايی دستور صريح داده تا با گمرك برای تبادل الكترونيكی اطلاعات همكاری نمايند.

بر اساس این گزارش، در گام بعدی با همكاری مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی دريافت اطلاعات تالی تخليه از اپراتورهای تخليه و بارگيری سازمان بنادر و دريانوردی در دستور كار گمرك قرار می‌گيرد و در مراحل نهايی رهگيری كالا به محض تخليه كشتی تكميل خواهد شد.

برنامه اصلی گمرك دسترسی به مانيفست بار كشتی‌ها و يا اصطلاحاً كريرها در زمان تخليه بار و صدور تالی است و اين موضوع در دستور كار گمرك قرار دارد. مانيفست كشتی فهرست كل كالاهای موجود در كشتی است كه در اختيار ناخدای هر كشتی بوده و در زمان تخليه از روی مانيفست كشتی، اصطلاحاً تالی تخليه صادر می‌شود و سپس به چندين بارنامه و هر بارنامه به نام يك شخص تقسيم می‌گردد.

بنابر اعلام گمرك اطلاعات مانيفست كشتی، اطلاعات قابل اتكايی هستند و در صورت ورود اطلاعات براساس تالی تخليه در بنادر، زنجيره داده‌ها در سامانه جامع گمركی تكميل و كليه اطلاعات ورودی برمبنای مانيفست الكترونيكی، بارنامه، قبض انبار، اظهارنامه و بيجك انبارها تقاطع‌گيری می‌شود و عملاً امكان تخلف از بين می‌رود.

عدم امكان كنترل ورودی و خروجی كالاها در محوطه‌های بندری و انبارها به دليل نبود تبادل داده‌ها احتمال صدور بيجك‌های جعلی و قاچاق كالاها را تقويت می‌كند. مصوبه شورای عالی امنيت ملی و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه قبلاً تصويب شده بر لزوم دسترسی گمرك ايران به اطلاعات انبارها و محوطه‌های بندری تأكيد دارد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.