افزایش 126درصدی صادرات نفتی

رشد ۱۲٫۸ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور

|
0 دیدگاه

در پنج ماه نخست امسال از کل بنادر ایران ۶۰ میلیون و ۳۸ هزار و ۶۲۹ تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲٫۸ درصد رشد داشته است.

در این مدت، حجم تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی در بنادر کشور ۳۰ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۷۵۹ تن بوده که سهم تخلیه ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۱۳۸ تن و سهم بارگیری ۲۲ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۲۱ تن بوده است.
در مدت یاد شده سهم واردات کالاهای غیرنفتی به ترتیب ۱۲ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۴۷۷ تن و سهم صادرات این کالاها ۱۹ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۵۶۲ تن گزارش شده است.
در پنج ماهه امسال حجم تخلیه و بارگیری کالای نفتی ۲۱ میلیون ۵۸۴ هزار و ۸۷۰ تن اعلام شده که از این میزان سهم تخلیه ۹ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۹۲ تن و سهم بارگیری نیز ۱۲ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۷۷۸ تن بوده است.
در این مدت سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۴۹ تن و ۱۰ میلیون و ۸۵۶ هزار و یک تن گزارش شده که صادرات آن در مقایسه با سال گذشته بیش از ۱۲۶ درصد افزایش داشته است.
در مدت یاد شده سهم تخلیه و بارگیری انواع کانتینر ۹۹۲ هزار و ۵۲۷ TEU و آمار جابه جایی مسافر در بنادر کشور هشت میلیون و ۶۷ هزار و ۹۸ نفر بوده است.

** تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیرنفتی در مرداد
در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ از تمام بندرهای ایران ۱۱ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۳۰۳ تن کالا تخلیه و بارگیری شده است.
از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی، سهم تخلیه کالاهای غیرنفتی ۷ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۹۱ تن و سهم بارگیری نیز ۴ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۳۱۶ میلیون تن بوده است.
همچنین سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی در مرداد ماه امسال به ترتیب ۲ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۸۵۱ تن و ۳ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۱۰۹ تن و آمار ترانزیت این نوع کالاها از بنادر ایران حدود ۳۸۳ هزار و ۱۵۰ تن بوده است.
همچنین در مرداد ماه امسال از بنادر کشور یک میلیون و ۶۵۹ هزار و ۷۲۳ تن کالاهای نفتی تخلیه و ۲ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۵۸۹ تن کالا بارگیری شده است.
در این ماه سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب ۲۴۴ هزار و ۹۵۷ تن و ۲ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۷۴۵ تن بوده که آمار صادرات آن رشدی ۱۰۶ درصدی داشته است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.