شرایط درخواست تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات

|
0 دیدگاه

بانک توسعه صادرات ایران از سال ۱۳۹۱ اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی کرده است.

بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد : به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و تامین منابع ارزان قیمت، هر یک از مشتریان عزیز در صورتیکه حائز شرایط باشند می‌توانند درخواست استفاده از تسهیلات این منابع را به هر یک از شعب بانک ارایه کنند.
اشخاص مجاز شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی هشتند و نرخ سود تسهیلات سالانه ۱۶ درصد و نوع تسهیلات هم تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی است.
دریافت کنندگان تسهیلات ملزم به ارائه اسناد صادراتی مرتبط هستند و در غیر این صورت مشمول جریمه عدم ایفای تعهدات صادراتی می شوند.
سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی ۵۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی ۴۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
حداقل نرخ بازده فعالیت‌ها ۲۱ درصد است
با استناد به بند«ی» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، بانک‌های مکلف به تایید اهلیت متقاضیان، کسب اطمینان از سودآوری فعالیت‌ها و اعتبار سنجی مشتریان هستند.
حداقل نسبت مالکانه (نسبت مجموع حقوق سهام به مجموع دارایی‌های شرکت) متقاضیان استفاده از تسهیلات ۲۰ درصد تعیین شده است.
آن دسته از مشتریانی که دارای مانده تسهیلات ارزی یا ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب طرح یا سرمایه در گردش نزد بانک‌های عامل هستند ، قادر به دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع مذکور نیستند.
پرداخت تسهیلات منوط به تسویه تسهیلات قبلی نزد بانک‌های عامل و ثبت موضوع در سامانه فرآیند تسهیلات صندوق خواهد بود.
0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.