صادرات کمک فنر خودرو به افغانستان

|
0 دیدگاه

طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، ۴۲۲۶ عدد انواع کمک فنر خودرو صادر شده است.

طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، ۴۲۲۶ عدد انواع کمک فنر خودرو صادر شده است.
گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۱۱۸,۰۹۹ و ارزش ریالی ۳,۶۰۴,۳۸۵,۶۹۱ برای کشور ارز آوری داشته است.

ماه

کشورطرف معامله

تعداد

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

افغانستان

۳۴۵

۱,۷۰۰

۳۰۱,۵۹۹,۵۵۰

۹,۹۶۲

۱

افغانستان

۲۹۸

۱,۹۵۲

۲۶۵,۸۰۳,۸۴۰

۸,۷۸۴

۲

افغانستان

۱۶

۴۸۰

۴۳,۷۰۲,۵۶۰

۱,۴۴۰

۲

افغانستان

۱۴۴

۹۳۶

۱۴۱,۹۰۶,۴۶۴

۴,۶۸۴

۲

افغانستان

۳۱۶

۱,۴۷۰

۲۶۲,۴۱۹,۵۳۱

۸,۶۵۳

۳

افغانستان

۱۰

۱۷۴

۲۳,۸۳۳,۷۳۷

۷۸۵

۳

افغانستان

۷۳۵

۲,۵۹۰

۶۱۷,۰۷۲,۳۶۰

۲۰,۲۱۲

۳

افغانستان

۲۲۹

۱,۱۴۰

۲۰۰,۵۶۳,۴۸۰

۶,۶۰۴

۳

افغانستان

۵۲۳

۲,۴۸۵

۴۲۴,۷۶۱,۴۳۸

۱۳,۹۳۳

۴

آذربايجان

۴۰

۱۲۹

۵,۸۷۳,۲۸۰

۱۹۲

۴

فدراسيون روسيه

۱۰۴

۲۰۸

۱۵,۴۰۷,۸۰۸

۴۹۹

۴

افغانستان

۹

۲۷۰

۳۷,۵۰۰,۹۷۵

۱,۲۱۵

۴

افغانستان

۷۴۸

۲,۵۰۰

۶۴۱,۶۲۱,۶۲۰

۲۰,۷۸۸

۴

افغانستان

۱۵

۵۲۵

۷۲,۴۶۳,۷۹۸

۲,۳۶۲

۴

افغانستان

۵۰۸

۱,۹۹۵

۳۷۶,۹۲۹,۹۸۰

۱۲,۳۲۲

۴

افغانستان

۱۸۶

۱,۱۵۵

۱۷۲,۹۲۵,۲۷۰

۵,۶۶۴

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.