ژاپن و سوئیس مشتری اصلی گبه ایرانی

|
0 دیدگاه

طبق آمار گمرک در ۳ ماه منتهی به خرداد سال ۹۵, ۲۵ و نیم تن گبه صادر شده است.

طبق آمار گمرک در ۳ ماه منتهی به خرداد سال ۹۵, ۲۵ و نیم تن  گبه  صادر شده است.

 گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۷۷۲,۹۰۴ و ارزش ریالی ۲۳,۴۸۴,۸۴۳,۸۹۸ برای کشور ارز آوری داشته است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

اتریش

۱۲۶

۲۰۰,۶۰۷,۸۴۰

۶,۶۲۴

۱

ایالات متحده آمریکا

۱۴۰

۸۱,۲۱۳,۱۹۵

۲,۶۸۵

۱

ایتالیا

۳۵

۵۵,۳۶۰,۹۸۰

۱,۸۲۸

۱

بلغارستان

۱۰

۲,۲۳۹,۲۴۰

۷۴

۱

سوئیس

۶۹

۱۰۹,۶۵۶,۰۵۰

۳,۶۲۲

۲

چین

۵۴۴

۳۸۱,۹۲۷,۶۷۸

۱۲,۵۸۶

۲

ژاپن

۹,۱۱۲

۶,۰۴۸,۰۴۶,۳۸۰

۱۹۹,۴۷۸

۲

آفریقای جنوبی

۳۴

۱۸,۲۴۶,۰۱۸

۶۰۲

۲

آلمان

۱۴۷

۱۱۳,۲۸۹,۵۸۲

۳,۷۳۸

۲

اتریش

۲۶

۴۲,۳۰۶,۵۰۶

۱,۳۹۴

۲

انگلستان

۳۸

۷۲,۸۳۷,۶۰۰

۲,۴۰۰

۲

ایالات متحده آمریکا

۱

۷۵۷,۴۰۰

۲۵

۲

ایتالیا

۲۸

۱۵,۷۷۸,۴۸۵

۵۲۱

۲

ترکیه

۲

۶,۵۴۶,۷۴۴

۲۱۶

۲

سنگاپور

۵۹

۳۵,۴۰۰,۹۱۲

۱,۱۶۸

۲

سوئد

۵۱

۲۴,۲۰۰,۹۴۶

۷۹۸

۲

سوئیس

۱,۱۴۳

۱,۷۹۰,۷۶۸,۷۶۳

۵۹,۰۱۹

۲

مالزی

۴۶۹

۶۳۷,۲۴۶,۰۶۴

۲۱,۰۳۴

۲

نروژ

۵۴۰

۸۵۶,۵۸۹,۱۰۴

۲۸,۲۷۴

۳

ژاپن

۸,۹۲۸

۷,۶۶۹,۵۵۵,۳۵۵

۲۵۱,۹۶۱

۳

آلمان

۷۰۹

۶۹۶,۳۹۷,۱۶۸

۲۲,۸۶۳

۳

اتریش

۱۹

۶,۱۲۷,۶۸۶

۲۰۱

۳

انگلستان

۲۲۴

۱۹۶,۵۴۳,۱۲۰

۶,۴۵۳

۳

ایالات متحده آمریکا

۳۲۴

۳۰۲,۰۲۵,۹۶۲

۹,۸۹۸

۳

سنگاپور

۵۸

۶۳,۲۵۸,۴۵۰

۲,۰۷۵

۳

فرانسه

۳۳۴

۱۸۲,۱۲۸,۸۹۰

۵,۹۹۷

۳

کانادا

۸۲۰

۱,۳۵۸,۳۷۱,۶۸۰

۴۴,۵۶۶

۳

مالزی

۱,۵۷۹

۲,۵۰۶,۱۸۱,۰۶۰

۸۲,۴۳۶

۳

هلند

۲۸

۱۱,۲۳۵,۰۴۰

۳۶۸

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.