کنسرت بیکاران

|
0 دیدگاه

موضوع برگزاری کنسرت ها یا عدم برگزاری کنسرت ها یک شب می شود تیتر یک همه رسانه ها عده ای له وعده ای علیه، واین سوال برای امثال بنده پیش می آید که واقعاً این موضوع مطالبه چند نفر در جامعه ما هست؟ وآیا برگزاری آن چه کمکی به حل مشکلات کشور ما می کند؟!

محمد خراسانی در یادداشتی که با عنوان «کنسرت بیکاران» ارسال کرده، می نویسد:

روزی نیست که خبر تعطیلی کارگاه وکارخانه ای  شنیده نشود هر چند کمتر تیتر یک رسانه هااست .
شیب تند رکود وتعطیلی تولید در دولت فعلی مساوی است با خبرهای ناگوار بیکاری شاغلان تجمعات عدم پرداخت حقوق وتداوم موج بیکار ماندن جوانان تحصیل کرده.موسیقی دلهره آور بیکاری راهمه خانواده های ایرانی شنیده اند، کنسرت سمفونی رکود، تعطیلی، بیکاری …
وخدا می داند چند خانواده از هم می پاشد طلاق های ناشی از بیکاری چه بلای سر فرزندان این مملکت می آورد اعتیاد ،بزهکاری وجرائم ناشی از این رکود را هیچ دولتمردی پیگیری نمی کند ورسانه ها یا از باب حمایت از دولت یا از ترس سیاه نمایی وسوء استفاده جریان ضد انقلاب زیاد منعکس نمی کنند .
اما موضوع برگزاری کنسرت ها یا عدم برگزاری کنسرت ها یک شب می شود تیتر یک همه رسانه ها عده ای له وعده ای علیه، واین سوال برای امثال بنده پیش می آید که واقعاً این موضوع مطالبه چند نفر در جامعه ما هست؟ وآیا برگزاری آن چه کمکی به حل مشکلات کشور ما می کند جوان بیکار ،کار گر بیکار شده را با کنسرت چه کار ؟ برگزاری کنسرت بیکاران دردی رااز ما دوا نمی کند . ایکاش به اندازه یک صدم بحث های که در مورد کنسرت می شود در مورد حل مشکل بیکاری انجام می شد ومطالبات واقعی مردم در صدر موضوعات کشور قرار می گرفت .

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.