ضرورت توسعه نظارت و اصلاح ساختاری در نظام بانکی

ارائه خط اعتباری به بانک های خارجی

|
0 دیدگاه

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: اصلاح نظام بانکی باید در دو لایه بخش نظارتی و ساختارهای بانکی انجام شود.

علی صالح آبادی با تشریح مهم ترین دغدغه های امروز سیستم بانکداری در کشور، به طرح یک نقشه راه هموار برای سلامت سیستم مالی و بانکی ایران پرداخت.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اصلی ترین نکات در بُعد اصلاح قانون بانکداری گفت: یک جنبه از اصلاحات قانون بانکی به دغدغه اسلامی بودن آن مربوط است، ولی به طور کلی بحث اصلاح قانون بانکداری کشور فراتر از بُعد اسلامی مطرح می شود و مباحث مختلف دیگری هم در آن دخیل هستند.

وی افزود: یکی از این محورها در حوزه ساختار نظام بانکی قابل طرح است. به هرحال امروز بویژه در سال های اخیر و بعد از بحران جهانی تغییرات زیادی در نظام مالی جهان رخ داده است که این تغییرات بویژه در نوع نظارت ها و ساختارهای بانکی اعمال شده اند. به گفته وی تدوین قانون بانکداری ما مربوط به سال ۶۲ است و بنابراین با توجه به بازارهای مالی در حال تکامل در جهان لازم است ما هم متناسب با تحولات روز دنیا برخی ساختارها را تغییر دهیم یا تکمیل کنیم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی دیگر از ابعاد اصلاحی که مطرح می شود، جدایی حوزه نظارت از سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی است که بسیاری از کشورها این ساختار را دارند.

این مقام مسئول افزود: در چنین ساختاری بانک مرکزی مسئولیت سیاست های پولی را دارد و به عبارتی تحت عنوان سیاست گذار عمل می کند؛ در کنار آن نیز یک بدنه مستقل که تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد و مستقل از حوزه سیاست است وجود خواهد داشت.

وی گفت : یک مورد که همچنان مغفول مانده است بحث هماهنگی میان بازارهای مالی است. متاسفانه در حال حاضر ارتباط نظام مندی بین سه حوزه بانک، بورس و بیمه وجود ندارد؛ در حالیکه پیچیدگی امروز وجود چنین هماهنگی را ایجاب می کند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات با طرح یک مثال افزود : در دنیا اوراق رهنی MBS مبادله می شوند؛ این اوراق عمدتا به بانک مسکن مربوط است و مکانیزم آن به این صورت است که تسهیلات حوزه مسکن را از ترازنامه بانک خارج کرده، تبدیل به اوراق بهادار نموده و سپس در بازار سرمایه به فروش می رساند.

صالح آبادی ادامه داد: در این مکانیزم از یک طرف بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک مسکن شناخته می شود و از طرفی اوراق در بورس منتشر شده و لذا سازمان بورس نهاد ناظر دیگری بر این اوراق است. وی تاکید کرد: بنابراین باید بین سازمان بورس و بانک مرکزی هماهنگی وجود داشته باشد.

وی مصداق دوم در این باره را تضمین اوراق منتشر شده در بازار سرمایه و در یک بانک بیان کرد و گفت : بانک مرکزی باید مجوز این تضمین را صادر کند و حد آن را تعیین کند ، بنابراین دو مقام ناظر در این امر دخیل می شوند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود : یک مثال دیگر مربوط به توزیع سهام بانک ها در بورس است. غیر از چند بانک دولتی، سهام بانک های ما در بورس سهام معامله می شوند. در این میان بورس از حیث شفافیت و جلوگیری از ضرر سهامداران بر این فرایند نظارت می کند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم از حیث رعایت حقوق سپرده گذاران ناظر معاملات سهام خواهد بود.

وی افزود: هر دو نهاد خواستار صورت های مالی استاندارد برای سنجش شفافیت بانک ها هستند. بنابراین دو مدعی برای یک صورت مالی وجود دارد. لذا وجود هماهنگی بین بازارهای مالی لازم است و باید شکل بگیرد.

پیشنهاد اصلاح نظارت در بانک مرکزی
صالح آبادی در بعد اصلاح نظارتی بانک مرکزی پیشنهاد داد: در این حوزه در دو لایه نیاز به هماهنگی داریم. یک بعد لایه سیاست گذاری است که بین بازارهای مالی سیاست های هماهنگ اتخاذ شود. مورد دیگر هم در لایه عملیاتی نظارت ها خواهد بود. صالح آبادی درباره لایه عملیاتی نظارت بانکی گفت: ساختار موجود نهادهای مالی باید حفظ شود و من با ادغام نهادها مخالفم؛ بنابراین با وجود استقلال در سطح عملیاتی می توان یک نوع هماهنگی در سطح سیاستی ایجاد کرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود : برای مثال نوعی شورای ثبات بازارهای مالی تعریف شود ، در این شورا نیز مسئولان بازار پول، سرمایه و بیمه ضوابط لازم الاجرایی را برای هر سه بازار تعیین کنند ، تفاهمنامه ها جامع، مشخص و تفکیک شده آماده شوند و هرجا اختلافی بروز کرد قابلیت طرح و بررسی در شورای هماهنگی را داشته باشد.

صالح آبادی تاکید کرد : این امر برای آینده نظام مالی ایران ضروری است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت : از ضرورت های دیگر موضوع ساختار خود بانک هاست. در حوزه ساختار بانک ها بحث حاکمیت شرکتی مطرح است که لازم است حتما مد نظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: تفکیک بانک ها و مبحث مربوط به ضمانت های اجرایی در قوانین بانک هایی با ماهیت متفاوت موضوع قابل اهمیتی در این راستا خواهد بود.

صالح آبادی تشریح کرد: تفکیک بانک های دولتی و خصوصی از این حیث دارای اهمیت است که این بانک ها باید بتوانند در شرایط برابر رقابت کنند. بانک های دولتی با محدودیت های متعدد و شمول قوانین دولتی سازمان ها مواجه هستند. لذا باید قوانین یکی باشد با این تفاوت که سهامداران دولتی در بانک های دولتی و سهام داران خصوصی در بانک های خصوصی تشکیل مجمع می دهند.

وی افزود: بانک های دولتی باید تنها در چارچوب اساسنامه خودشان اداره شوند و از شمول قوانین دولتی مربوط به سایر نهادها خارج شوند. چرا که حاکمیت قوانین عمومی دستگاه ها بر بانک های دولتی، چابکی و سرعت کار در بانک ها را سلب می کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در آخرین بند از اصلاحات ساختاری گفت: یک محور دیگر اصلاح مبحث عقود و عملیات بانکی است. عقود مختلفی در بانکداری اسلامی داریم که باید مدنظر قرار بگیرد لذا باید اصلاحاتی بعد از سال ها شکل بگیرد و رویه های اجرایی فعلی تاحدی تغییر کند.
وی افزود: عملیات بانکی با اعمال تغییرات مذکور بصورت شفاف تر، کاراتر و متناسب تر عمل خواهد کرد.

وی گفت : ‌این بانک تا کنون به بانک میر بیزنس بانک روسیه ۱۰ میلیون یورو ، بانک ملت ارمنستان ۵ میلیون یورو و یکی از بانک های عراقی خط اعتباری ارایه کرده است.

صالح آبادی افزود : ‌نرخ سود این خطوط اعتباری ۴ تا ۵ درصد است و به یورو محاسبه می شود.

وی گفت: با بانک هایی که بتوانیم فعالیت کارگزاری برقرار کنیم می توانیم خط اعتباری نیز ارایه کنیم ضمن اینکه افتتاح حساب ، گشایش اعتبار و سایر مبادلات بانکی نیز انجام می شود.

صالح آبادی افزود : رابطه کارگزاری با بانک های مختلف برقرار شده است و می توانیم خدمات تکمیلی را نیز ارایه کنیم اما هنوز رابطه کارگزاری با بانک های بزرگ برقرارنشده است.

وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات هم اکنون در دو حوزه از خدمات صندوق ضمانت صادرات بهره گیری می کند، اظهارداشت: ضمانت های ریالی و ارزی از موارد مورد استفاده است در بخش ضمانت نامه های ریالی شرکت هایی که به بانک ها مراجعه می کنند و تسهیلات دریافت می کنند اگر از ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند به طور طبیعی ضمانت نامه آنها پذیرفته و در نرخ سود آنها دو درصد تخفیف داده می شود ضمن آنکه هیچ تضمین دیگری از آنها در خواست نمی شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد : هر میزان که این صندوق بتواند ضمات بیشتری داشته باشد برای بانک توسعه صادرات مطلوب تر است.

وی درباره ضمانت نامه های ارزی نیز گفت : طرح هایی که شرکت های خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور می پذیرند و با تامین مالی بانک توسعه صادرات این طرح های اجرایی می شود در صندوق ضمانت صادرات تضمین بازپرداخت می شود البته دولت، بانک خارجی یا شرکت خارجی بازپرداخت را تضمین می کند اما صندوق ضمانت صادرات به صورت مجدد این تضمین را انجام می دهد.

صالح آبادی با اشاره به انعقاد قرارداد خط انتقال ایران و ارمنستان با رقم ۸۳ میلیون یورو ‌، گفت:‌رقم این قرارداد بالا است بنابر این تضمین آن نیاز به کفایت سرمایه بالا درصندوق توسعه صادرات دارد بنابر این سادگی و سهولت بیشتری برای قبول ضمانت نامه ها داریم.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: در زمینه اعتبار خریدار شرکت های خدمات فنی و مهندسی با ضمانت این صندوق انجام می دهند ضمن اینکه به بانک های خارجی خط اعتباری ارایه می شود برای اینکه خریداران خارجی بتوانند کالاهای ایرانی را خریداری کنند تا صادرات ایران به این کشور ها گسترش پیدا کند که البته صندوق ضمانت صادرات طرف خارجی را پوشش ریسک می دهد.

وی گفت : بانک توسعه صادرات به میزان پوشش ریسک صندوق خط اعتباری ارایه می کند و هر میزان ظرفیت بالاتر باشد خط اعتباری بیشتری ارایه می شود بنا بر این هر چه ظرفیت صندوق افزایش یابد به نفع صادر کنندگان بوده و بانک توسعه صادرات بر اساس آن تسهیلات بیشتری ارایه می کند.

همچنین، مدیر عامل بانک توسعه صادرات از ارایه خط اعتباری به بانک های خارجی خبر داد و گفت:‌ این بانک تا کنون به بانک میر بیزنس بانک روسیه ۱۰ میلیون یورو ، بانک ملت ارمنستان ۵ میلیون یورو و یکی از بانک های عراقی خط اعتباری ارایه کرده است.

علی صالح آبادی در پاسخ به این پرسش مبنی بر این که نرخ سود این خط اعتباری چه میزان است، افزود:‌ نرخ سود این خطوط اعتباری بین چهار تا پنج درصد است و به یورو محاسبه می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این خط اعتباری پس از برجام انجام شده است، گفت: با بانک هایی که بتوانیم فعالیت کارگزاری برقرار کنیم می توانیم خط اعتباری نیز ارایه کنیم ضمن اینکه افتتاح حساب نیز انجام ، گشایش اعتبار و سایر مبادلات بانکی نیز انجام می شود.

به گفته صالح آبادی ، رابطه کارگزاری با بانک های مختلف برقرار شده و بر همین اساس نیز می توانیم خدمات تکمیلی را نیز ارایه کنیم اما هنوز رابطه کارگزاری با بانک های بزرگ برقرارنشده است.

وی در باره عملکرد صندوق ضمانت صادرات نیز گفت:‌ از آنجایی که صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات مکمل هم هستند به هر میزان منابع مالی این صندوق افزایش یابد به طور قطع ظرفیت پوشش ریسک افزایش می یابد و می تواند ریسک بالاتری را پذیرش کند و بر همین اساس نیز تضامین بیشتری صادر و بانک توسعه صادرات نیز به اتکای آنها تسهیلات پرداخت کند.

صالح آبادی با بیان اینکه، بانک توسعه صادرات هم اکنون در دو حوزه از خدمات صندوق ضمانت صادرات بهره گیری می کند، اظهارداشت: ضمانت های ریالی و ارزی از موارد مورد استفاده است در بخش ضمانت نامه های ریالی به طور طبیعی شرکت هایی که بانک ها مراجعه می کنند و تسهیلات دریافت می کنند اگر از ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند به طور طبیعی ضمانت نامه آنها پذیرفته شده و نرخ سود آنها دو درصد تخفیف داده می شود ضمن آنکه هیچ تضمین دیگری از آنها در خواست نمی شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: هر میزان که این صندوق بتواند ضمات بیشتری داشته باشد برای بانک توسعه صادرات مطلوب تر است.

وی درباره ضمانت نامه های ارزی نیز گفت: طرح هایی که شرکت های خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور می پذیرند و با تامین مالی بانک توسعه صادرات این طرح های اجرایی می شود توسط صندوق ضمانت صادرات تضمین بازپرداخت می شود البته دولت، بانک خارجی و یا شرکت خارجی بازپرداخت را تضمین می کند اما صندوق ضمانت صادرات به صورت مجدد این تضمین را انجام می دهد.

صالح آبادی با اشاره به انعقاد قرارداد خط انتقال ایران و ارمنستان با رقم ۸۳ میلیون یورو ‌، گفت:‌رقم این قرارداد بالا است بنابر این تضمین آن نیاز به کفایت سرمایه بالا درصندوق توسعه صادرات دارد بنابر این سادگی و سهولت بیشتری برای قبول ضمانت نامه ها داریم .

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: در زمینه اعتبار خریدار شرکت های خدمات فنی و مهندسی با ضمانت این صندوق انجام می دهند ضمن اینکه به بانک های خارجی خط اعتباری ارایه می شود برای اینکه خریداران خارجی بتوانند کالاهای ایرانی را خریداری کنند تا صادرات ایران به این کشور ها گسترش پیدا کند که البته صندوق ضمانت صادرات طرف خارجی را پوشش ریسک می دهد.

به گفته وی، بانک توسعه صادرات به میزان پوشش ریسک صندوق خط اعتباری ارایه می کند لذا هر میزان ظرفیت بالاتر باشد خط اعتباری بیشتری ارایه می شود بنا بر این هر چه ظرفیت صندوق افزایش یابد به نفع صادر کنندگان بوده و بانک توسعه صادرات بر اساس آن تسهیلات بیشتری ارایه می کند.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.