بخش اعظم منابع بانکی در بازار مسکن قفل شده است

|
0 دیدگاه

مشاور وزیر اقتصاد گفت: بخش زیادی از منابع بانک ها در بازار مسکن قفل شده و بدهی بخش های دولتی و خصوصی به بانک ها وجود دارد که به لحاظ نقدینگی فشاری مضاعف بر سیستم بانکی وارد می کند.

تقی مولایی منابع بانکی را دارای عرضه و تقاضای محدودی دانست و افزود: «ما در حوزه بانکی دارای تنگنا هستیم و تعهدات نظام بانکی و عدم تناسب با توانمندی های نظام بانکی را شاهد هستیم.»

این کارشناس مسائل اقتصاد ادامه داد: «امروز بخش زیادی از منابع بانک ها در بازار مسکن قفل شده و بدهی بخش های دولتی و خصوصی به بانک ها نیز وجود دارد که به لحاظ نقدینگی فشاری مضاعف بر سیستم بانکی وارد می کند.»

مشاور وزیر اقتصاد افزود: «دولت برنامه های منسجمی برای مدیریت منابع دارد و لازمه بازگشت نظام بانکی به ریل اصلی، مدیریت دارایی و سالم سازی تراز نامه بانک هاست.»

وی گفت: «در حوزه خرد دارای ناکارآمدی انحصار و نرخ گذاری دستوری هستیم ولی جهت گیری به سمتی است تا این عوامل بر طرف شود.»

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.