ترمز سقوط خودرویی‌ها کشیده شد

|
0 دیدگاه

سهام گروه خودرویی‌ها در هفته جاری با توجه به شیب ملایم ریزش در هفته گذشته به مدار صعودی بازگشتند و رشد قابل توجهی را تجربه کردند که این روند در کلیه گروه‌های سایپا،ایران خودرو، زامیاد، پارس خودرو، بهمن، ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل قابل مشاهده است.

بررسی سهام ۷ گروه خودرویی در هفته جاری حاکی از توقف نوسان منفی نسبت به هفته گذشته و روند مثبت قابل توجهی دارد.

*سایپا (خساپا)

سهام گروه خودرو‌سازی سایپا تعداد سهم در معامله شده در ابتدای هفته یک هزار ۹۹۴ بوده که این رقم در پایان هفته با کاهش روبرو شده و به یک هزار و ۹۰۸ رسیده است و در ادامه نیز حجم سهام این گروه از ۳۰ میلیون و ۸۶۳ سهم در پایان به ۳۰ میلیون و ۹۲۴ سهم افزایش یافته است.

درصد تغییر قیمت سهام این گروه در بازار در ابتدای هفته با کاهش ۱٫۲۳ درصدی مواجه بوده و پایان هفته به رشد ۱٫۴۱ درصد رسیده است.

////////////

*ایران خودرو (خودرو)

ایران خودرو در ابتدای هفته یک هزار و ۲۷۵ سهم بوده که این رقم در پایان با کاهش به یک هزار و ۱۱۹ سهم رسیده است و حجم ۱۱ میلیون ۸۴۱ سهم در ابتدای هفته با رشد به ۱۳ میلیون و ۶۳۵ سهم رسیده است.

در ابتدای هفته این سهم با کاهش ۱٫۶۲ درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به ۱٫۲۴۱٫۲۴ درصد رشد یافته است.

////////////

*زامیاد (خزامیا)

گروه زامیاد در ابتدای هفته تعداد یک هزار و ۲ نوبت معاملاتی داشته  که این رقم در انتهای هفته به ۹۸۱ سهم افزایش یافته است و حجم معاملات در این گروه با  ۱۴ میلیون و ۷۱۳ سهم به ۱۴ میلیون و ۷۹ سهم در پایان هفته کاهش یافته است.

در ابتدای هفته این سهم کاهش ۰٫۳۱درصدی داشته و در پایان هفته به افزایش ۱٫۵۳ درصدی تبدیل شده است.

////////////

*پارس خودرو (خساپا)

گروه سهام پارس خودرو ۶۳۳ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به یک هزار و ۱۵۵ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از ۸ میلیون ۷۵ سهم در ابتدای هفته به ۱۳ میلیون ۵۰۸ سهم رسیده که افزایش چشم گیری را تجربه کرده است.

در ابتدای هفته این سهم با کاهش ۰٫۹۵ درصد نسبت به هفته گذشته روبرو شده که این روند در پایان هفته به رشد ۲٫۵۹ درصدی رسیده است.

////////////

*سایپا دیزل (خکاوه)

گروه سهام سایپا دیزل در ابتدای هفته تعداد ۶۹۴ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به یک هزار و ۲۰ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از رقم ۸ میلیون و ۱۷۴ سهم در ابتدای هفته به ۱۳ میلیون و ۹۰۷ سهم در پایان هفته افزایش یافته است.

همچنین درصد تغییرات این گروه ابتدای هفته با کاهش ۱٫۸۶ درصدی همراه بوده که این تغییرات در پایان هفته نیز ادامه داشته و به ۴٫۷۷ درصد رشد رسیده است.

////////////

*گروه بهمن (خبهمن)

گروه سهام بهمن در ابتدای هفته تعداد ۱۳۱ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به ۲۵۹ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از رقم ۷۳۹ هزار و ۹۲۸ سهم در ابتدای هفته به ۲ میلیون و ۲۷۲ سهم در پایان هفته افزایش یافته است.

همچنین درصد تغییرات این گروه ابتدای هفته با کاهش ۰٫۲۱ درصدی همراه بوده که این تغییرات در پایان هفته به ۰٫۲ درصد افزایش رسیده است.

////////////

*ایران خودرو دیزل(خاور)

گروه سهام ایران خودرو دیزل در ابتدای هفته ۶۰۱ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به یک هزار و ۴۴۴ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از رقم ۹ میلیون در ابتدای هفته به ۲۸ میلیون و ۱۵۶ سهم در پایان هفته افزایش یافته است.

همچنین درصد تغییرات این گروه ابتدای هفته با کاهش ۱٫۱۳ درصدی همراه بوده که این تغییرات در پایان هفته به ۴٫۵۸ درصد رشد تبدیل شده است.

////////////

روند ۷ گروه خودرویی در ابتدای شهریور ماه با توجه به توقف ریزش شاخص در هفته جاری و در پایان هفته شاهد روند صعودی در کلیه این نمادها هستیم.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.