تنفس مصنوعی برای بازگشت خودرویی‌ها به مدار

|
0 دیدگاه

با توجه به توقف ریزش سهام گروه خودرویی‌ها نسبت به هفته گذشته شاهد روند مثبت در مسیر سهام گروه های خودرویی در بازار سرمایه هستیم که این روند در کلیه گروه‌های سایپا،ایران خودرو، زامیاد، پارس خودرو، بهمن، ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل قابل مشاهده است.

بررسی سهام ۷ گروه خودرویی درهفته جاری حاکی از بازگشت سهام ین گروه‌ها به مدار صعودی است.

*سایپا (خساپا)

سهام گروه خودرو‌سازی سایپا تعداد سهم در معامله شده در ابتدای هفته چهار هزار ۱۴ بوده که این رقم در پایان هفته با کاهش روبرو شده و به ۲ هزار و ۸۳۸ رسیده است و در ادامه نیز حجم سهام این گروه از ۵۱ میلیون و ۸۶۱ سهم در پایان به ۴۰ میلیون و ۵۹۹ سهم کاهش یافته است.

درصد تغییر قیمت سهام این گروه در بازار در ابتدای هفته با کاهش ۳٫۹۹ درصدی مواجه بوده و پایان هفته به رشد ۳٫۹۵ درصدی رسیده است.

تنفس مصنوعی برای بازگشت خودرویی‌ها به مدار

*ایران خودرو (خودرو)

ایران خودرو در ابتدای هفته ۲ هزار و ۶۳۴ سهم بوده که این رقم در پایان با کاهش به هزار و ۶۷۲ سهم رسیده است و حجم ۲۰ میلیون ۳۳۲ سهم در ابتدای هفته با کاهش به ۱۷ میلیون و ۵۷۲ سهم رسیده است.

در ابتدای هفته این سهم با کاهش ۴٫۳۹ درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و۴٫۸۷ درصد افزایش یافته است.

تنفس مصنوعی برای بازگشت خودرویی‌ها به مدار

*زامیاد (خزامیا)

گروه زامیاد در ابتدای هفته تعداد یک هزار و ۴۴۳ نوبت معاملاتی داشته  که این رقم در انتهای هفته به یک هزار و ۲۹۹ سهم کاهش یافته است و حجم معاملات در این گروه با  ۱۴ میلیون و ۶۸۹ سهم به ۱۷ میلیون و ۴۲ سهم در پایان هفته افزایش یافته است.

در ابتدای هفته این سهم کاهش ۱٫۵۱ درصدی داشته و در پایان هفته به رشد ۲٫۸۴ درصدی تبدیل شده است.

تنفس مصنوعی برای بازگشت خودرویی‌ها به مدار

*پارس خودرو (خساپا)

گروه سهام پارس خودرو یک هزار ۷۶ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به ۹۸۰ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از ۱۲ میلیون ۷۴۲ سهم در ابتدای هفته به ۱۱ میلیون ۹۴۱ سهم رسیده که کاهش را تجربه کرده است.

در ابتدای هفته این سهم با کاهش ۴٫۲۵ درصد نسبت به هفته گذشته روبرو شده که این روند در پایان هفته به رشد ۴٫۷۵ درصدی رسیده است.

تنفس مصنوعی برای بازگشت خودرویی‌ها به مدار

*سایپا دیزل (خکاوه)

گروه سهام سایپا دیزل در ابتدای هفته تعداد ۶۹۴ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به ۴۹۴ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از رقم ۶ میلیون و ۸۱۶ سهم در ابتدای هفته به ۵ میلیون و ۲۶ سهم در پایان هفته کاهش یافته است.

همچنین درصد تغییرات این گروه ابتدای هفته با کاهش ۲٫۱۵ درصدی همراه بوده که این تغییرات در پایان هفته نیز ادامه داشته و به ۳٫۴ درصد رشد رسیده است.

تنفس مصنوعی برای بازگشت خودرویی‌ها به مدار

*گروه بهمن (خبهمن)

گروه سهام بهمن در ابتدای هفته تعداد ۲۳۳ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به ۱۹۳ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از رقم یک میلیون و ۹۸۱ سهم در ابتدای هفته به یک میلیون و ۱۲۱ سهم در پایان هفته کاهش یافته است.

همچنین درصد تغییرات این گروه ابتدای هفته با کاهش ۱٫۴۱ درصدی همراه بوده که این تغییرات در پایان هفته به ۲٫۵۱ درصد رشد رسیده است.

تنفس مصنوعی برای بازگشت خودرویی‌ها به مدار

*ایران خودرو دیزل(خاور)

گروه سهام ایران خودرو دیزل در ابتدای هفته تعداد ۷۱۱ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته ۴۳۴  نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از رقم ۱۰ میلیون و ۵۹۵ سهم در ابتدای هفته به ۵ میلیون و ۴۳۶ سهم در پایان هفته کاهش یافته است.

همچنین درصد تغییرات این گروه ابتدای هفته با کاهش ۴٫۱۷ درصدی همراه بوده که این تغییرات در پایان هفته به ۳٫۶۳ درصد رشد تبدیل شده است.

تنفس مصنوعی برای بازگشت خودرویی‌ها به مدار

گزارش حاکی از این است که روند ۷ گروه خودرویی در اواسط شهریور ماه با توجه به روند نه چندان خوب شاخص در هفته جاری با شیب ملایم همراه بوده و در پایان هفته سهام این گروه‌ها جان دوباره‌ای گرفته است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.