سبقت خودرو‌سازان در جاده کاهش ارزش سهام

|
0 دیدگاه

سهام گروه خودرویی‌ها در هفته جاری با توجه به شیب ملایم ریزش در هفته گذشته همچنان ادامه دارد که این روند در کلیه گروه‌های سایپا،ایران خودرو، زامیاد، پارس خودرو، بهمن، ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل قابل مشاهده است.

بررسی سهام ۷ گروه خودرویی در هفته جاری حاکی از ادامه نوسان منفی نسبت به هفته گذشته این هفته این روند تشدید شد، که به این نمادها در طول هفته اشاره می‌شود.

*سایپا (خساپا)

سهام گروه خودرو‌سازی سایپا تعداد سهم در معامله شده در ابتدای هفته سه هزار ۱۵۶ بوده که این رقم در پایان هفته با کاهش روبرو شده و به دو هزار و ۷۹۲ رسیده است و در ادامه نیز حجم سهام این گروه از ۱۰۰ میلیون و ۶۴۴ سهم در پایان به ۵۲ میلیون و ۳۵۸ سهم کاهش یافته است.

درصد تغییر قیمت سهام این گروه در بازار در ابتدای هفته با کاهش ۱٫۸۵ درصدی مواجه بوده و پایان هفته به ۱٫۷۷ درصد کاهش رسیده است.

سبقت خودرو‌سازان از یکدیگر در جاده کاهش ارزش سهام

*ایران خودرو (خودرو)

ایران خودرو در ابتدای هفته هزار و ۷۴ سهم بوده که این رقم در پایان با کاهش به ۷۹۵ سهم رسیده است و حجم ۱۰ میلیون ۷۵۸ سهم در ابتدای هفته با کاهش به ۵ میلیون و ۳۴۸ سهم رسیده است.

در ابتدای هفته این سهم با کاهش ۱٫۹۴ درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به ۱٫۲۴ درصد کاهش یافته است.

سبقت خودرو‌سازان از یکدیگر در جاده کاهش ارزش سهام

*زامیاد (خزامیا)

گروه زامیاد در ابتدای هفته تعداد هزار و ۲۴۹ نوبت معاملاتی داشته  که این رقم در انتهای هفته به یک هزار و ۹۱۰ سهم افزایش یافته است و حجم معاملات در این گروه با  ۲۶ میلیون و ۷۲۵ سهم به ۴۰ میلیون و ۵۹۹ سهم در پایان هفته افزایش یافته است.

در ابتدای هفته این سهم کاهش ۰٫۹۷ درصدی داشته و در پایان هفته به کاهش ۱٫۶۸ درصدی تبدیل شده است.

سبقت خودرو‌سازان از یکدیگر در جاده کاهش ارزش سهام

*پارس خودرو (خساپا)

گروه سهام پارس خودرو ۸۴۱ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به ۳۸۴ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از ۸ میلیون ۴۷۶ سهم در ابتدای هفته به ۴ میلیون ۵۶۷ سهم رسیده که کاهش چشم گیری را تجربه کرده است.

در ابتدای هفته این سهم با کاهش ۱٫۶۲ درصد نسبت به هفته گذشته روبرو شده که این روند در پایان هفته به ریزش ۰٫۱۵ درصدی رسیده است.

سبقت خودرو‌سازان از یکدیگر در جاده کاهش ارزش سهام

*سایپا دیزل (خکاوه)

گروه سهام سایپا دیزل در ابتدای هفته تعداد ۷۴۴ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به ۳۳۲ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از رقم ۱۱ میلیون و ۴۳۷ سهم در ابتدای هفته به ۶ میلیون و ۱۴۸ سهم در پایان هفته کاهش یافته است.

همچنین درصد تغییرات این گروه ابتدای هفته با کاهش ۲٫۳۹ درصدی همراه بوده که این تغییرات در پایان هفته نیز ادامه داشته و به ۰٫۳۷ درصد رشد رسیده است.

سبقت خودرو‌سازان از یکدیگر در جاده کاهش ارزش سهام

*گروه بهمن (خبهمن)

گروه سهام بهمن در ابتدای هفته تعداد ۲۷۱ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته به ۱۴۴ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از رقم یک میلیون و ۹۵۷ سهم در ابتدای هفته به یک میلیون و ۳۳ سهم در پایان هفته کاهش یافته است.

همچنین درصد تغییرات این گروه ابتدای هفته با کاهش ۱٫۸۱ درصدی همراه بوده که این تغییرات در پایان هفته به ۰٫۴۱ درصد کاهش رسیده است.

سبقت خودرو‌سازان از یکدیگر در جاده کاهش ارزش سهام

*ایران خودرو دیزل(خاور)

گروه سهام ایران خودرو دیزل در ابتدای هفته تعداد یک هزار و ۱۶۲ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در پایان هفته ۷۵۱ نوبت رسیده است و حجم معاملات این گروه از رقم ۲۵ میلیون و ۳۵۷ سهم در ابتدای هفته به ۲۱ میلیون و ۴۶۸ سهم در پایان هفته کاهش یافته است.

همچنین درصد تغییرات این گروه ابتدای هفته با کاهش ۲٫۹۶ درصدی همراه بوده که این تغییرات در پایان هفته به ۰٫۱۶ درصد رشد تبدیل شده است.

سبقت خودرو‌سازان از یکدیگر در جاده کاهش ارزش سهام

گزارش میزان حاکی از این است که روند ۷ گروه خودرویی در ابتدای شهریور ماه با توجه به ریزش مکرر شاخص در هفته جاری با شیب تند همراه بوده و در پایان هفته نیز روند منفی در این گرو‌ه‌ها ادامه داشته است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.