سونامی تغییر مدیریتی در سازمان هواپیمایی کشوری

|
0 دیدگاه

با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی چند تغییر مدیریتی در سازمان هواپیمایی کشوری رقم خورد.

با بازنشسته شدن محمد خداکرمی، مرتضی دهقان با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان معاون هوانوردی  و امور بین‌الملل منصوب شد. محمدسعید شرفی مدیر روابط عمومی سازمان جای خود را به آرش خدایی (به‌عنوان سرپرست) داد. شرفی نیز حکم مدیرکلی دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی را دریافت کرد.

همچنین علی باریکانی جایگزین دهقان در مدیرکلی دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی شد. محمودرضا روحانی نیز از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان مدیرکل دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی منصوب شد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.