قیمت تخم مرغ در بازار

|
0 دیدگاه

هر بسته ۶ عددی تخم مرغ به مبلغ ۲ هزارو ۸۰۰ تومان به فروش می رسد.

قیمت انواع تخم مرغ بسته بندی شده در بازار به شرح ذیل است:

نوع تخم مرغ

واحد عرضه

قیمت مصوب (به ریال)

غیر بسته بندی

بسته بندی شانه ای خمیری

بسته بندی

شیرینک شده

کارتنی و مقوایی

تخم مرغ شناسنامه دار غیر بسته بندی وزن هر تخم مرغ ۶۰ تا ۷۰دگرم تازه (غیر سردخانه ای )کاملا سالم

کیلوگرم

۴۱۰۰۰

*

*

 *

تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی

(شانه ۳۰ عددی)

(هر شانه ۱۹۰۰ گرم +_۱۰۰گرم)
تازه غیر سردخانه ای .کاملا سالم بسته بندی بصورت شانه ای خمیری با پوشش شرینگ شده

شانه

*

۸۹۰۰۰

۹۰۰۰۰

 *

تخم مرغ شناسنامه دار. هرشانه ۹۷۵گرم+_۲۵ گرم.تازه .کاملا سالم

(شانه ۱۵ عددی)

(هر شانه ۹۷۵ گرم+_۲۵ گرم)

*

۴۵۵۰۰

۴۷۵۰۰

۵۰۵۰۰

بسته  ۲۰ عددیهر شانه ۱۳۰۰ گرم ۳۰+_ گرم .کاملا سالم

*

۶۴۵۰۰

۶۶۵۰۰

۶۹۵۰۰

بسته ۱۲ عددی هرشانه ۷۸۰ گرم +_۲۰ گرم تازه و کاملا سالم

 *

۴۲۰۰۰

۴۴۰۰۰

۴۷۰۰۰

بسته ۹ عددی هرشانه ۵۸۵ گرم +_۱۵ گرم تازه و کاملا سالم

*

۳۳۰۰۰

۳۵۰۰۰

۳۸۰۰۰

بسته ۶ عددی هرشانه ۳۸۰ گرم +_۱۰ گرم تازه و کاملا سالم

*

۲۳۰۰۰

۲۵۰۰۰

۲۸۰۰۰

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.