میانگین مصرف روزانه بنزین به بیش از ٧٥ میلیون لیتر رسید

|
0 دیدگاه

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با ۳.۸ درصد رشد در ۱۸۶ روز گذشته امسال به ٧٥ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر رسید.

میانگین مصرف روزانه بنزین کل کشور در نیمه نخست سال ٩٤، ٧٢ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر بوده است.

میانگین مصرف روزانه بنزین در شهریور ماه امسال با ٥,٩ درصد رشد نسبت به دوره مشابه ٩٤ به ۸۱ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر رسید؛ در حالی که این مقدار در مدت مشابه پارسال ٧٦ میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه بوده است.

میانگین مصرف روزانه بنزین در فروردین ماه امسال به ۷۲ میلیون و ۹۲۳ هزار لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال با ۷۲ میلیون و ۶۹ لیتر رشد ۱.۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین مصرف روزانه بنزین در ۱۲ فروردین ماه امسال به ۱۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید و کمترین میزان مصرف مربوط به ۲۷ فروردین ماه با ۵۷ میلیون و ۳۲ هزار لیتر بود.

میانگین مصرف روزانه بنزین در اردیبهشت ماه با ۱.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال با ۷۰ میلیون و ۸۰۹ هزار لیتر به ۷۱ میلیون و ۸۹۴ هزار لیتر رسید.

بیشترین میزان مصرف بنزین در این بازه زمانی به ۸۵ میلیون و ۸۷۳ هزار لیتر مربوط به ۳۱ این ماه و کمترین میران مصرف مربوط به ۲۴ اردیبهشت ماه با ۶۱ میلیون و ۵۶۱ هزار لیتر بود.

همچنین میانگین مصرف روزانه بنزین در خردادماه امسال با ۲ دهم درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال کمترین میزان رشد را در ۶ ماهه نخست امسال به خود اختصاص داد.

در این بازه زمانی میانگین مصرف روزانه بنزین به ۷۱ میلیون و ۶۷۷ هزار لیتر رسید که بیشترین میزان مصرف در روز ۱۳ این ماه به ۹۰ میلیون لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به ۲۸ خردادماه با ۵۹ میلیون لیتر می شد.

میانگین مصرف روزانه بنزین در تیرماه امسال به ۷۵ میلیون و ۴۴۳ هزار لیتر رسید که بیشترین مقدار مصرف در این بازه زمانی به  روزهای ۱۵ ، ۱۶ و ۳۱ این ماه به ترتیب با ۹۶ ، ۹۱ و ۹۳ میلیون لیتر و کمترین مقدار مصرف به هفتم تیرماه با ۵۶ میلیون لیتر اختصاص یافت.

میانگین مصرف روزانه بنزین در مردادماه امسال به ۷۹ میلیون و ۲۸۸ هزار لیتر رسید که ۲۹ این ماه با ۶۹ میلیون و ۸۷۹ هزار لیتر کمترین میزان مصرف و روزهای ۷ و ۱۴ به ترتیب با ۹۳ و ۹۰ میلیون لیتر بیشترین مقدار مصرف را رقم زدند.

بیشترین مقدار مصرف بنزین در شهریورماه با دور پایانی سفرهای تابستانی به روزهای ۴ ، ۱۱ ، ۲۱ و ۳۱ این ماه به ترتیب با ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۰ و ۹۱ میلیون لیتر و کمترین مقدار مصرف در این بازه زمانی به روز ۲۲ شهریورماه با ۶۸ میلیون لیتر اختصاص یافت.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.