میلیون خانواده فاقد شغل حاصل رشد اقتصادی وابسته به نفت

|
0 دیدگاه

۵ میلیون خانوار بدون شغل، نتیجه رشد اقتصاد نفتی است.

براساس جدیدترین آمار بودجه خانوار بانک مرکزی، در سال ۹۴ بیش از ۲۶/۴ درصد از خانوارهای شهری بدون شغل بوده‌اند که نسبت به سال گذشته بیش از ۲/۵درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر از هر چهار خانوار ایرانی یک خانواده نقشی در فضای اقتصادی ندارند.

بانک مرکزی در حالی خلاصه بودجه خانوار شهری سال ۹۴ را در اختیار عموم مردم قرار داده که نکته جالب توجه آن افزایش خانوارهای بدون شغل شهری در این آمار بود که از افزایش ۲/۵ درصدی نسبت به سال ۹۳ حکایت داشت. سهم خانوارهای با یک شغل از کل خانوارهای کشور حدود ۵۵/۷ درصد است که حدود ۱/۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و سهم خانوارهایی با دو شغل با کاهش نیم درصدی به ۱۴/۷ درصد رسیده است. در این بین سهم خانوارهای با سه شغل نیز با اندکی تغییر نسبت به سال ۹۳ به ۳/۱ درصد رسید.

بی‌گمان مهم‌ترین مشکل اقتصادی دهه کنونی و آینده پیوند نزدیکی با شغل و کار دارد؛ شاید بتوان با سرعت تورم را کاهش داد یا رشد اقتصادی ایجاد کرد، اما ایجاد کار پایدار به سادگی ممکن است و بدون تردید دغدغه اصلی اقتصاد کشور، جمعیت بیکار جوان و تحصیلکرده است.

دو نوع رشد اقتصادی وجود دارد، نخست رشد اشتغالزا که رشد اقتصادی همراه با ایجاد شغل است و دوم رشد بدون اشتغال است که در آن رشد اقتصادی هیچ شغل و کاری ایجاد نمی‌کند، به عنوان مثال افزایش فروش نفت رشد بدون اشتغال محسوب می‌شود، بنابراین یکی از عللی که بعضی افراد شاغل نیستند به این دلیل است که ظرفیت شغلی مناسبی برای آنها تعریف نشده است. رشد همراه با اشتغال تنها در صورت حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط که می‌توانند شغل ایجاد کنند پدید می‌آید.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.