ویرانه ای که در حال بازسازی است

|
0 دیدگاه

بازار کار کشور طی دهه گذشته بدون برنامه و هدف تبدیل به ویرانه‌ای شد که بازسازی آن نیاز به عزم ملی دارد.

براساس نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم تعداد جمعیت فعال(کل عرضه نیروی کار) حدود ۲۳۸۳۴ هزار نفر بود که از این تعداد ۲۴۸۸ هزار نفر را جمعیت بیکار و ۲۱۳۴۶ هزار نفر نیز جمعیت شاغل تشکیل داده است.

بر این اساس، در سال ۱۳۹۲ نرخ مشارکت کل جمعیت ده ساله و بیشتر ۳۷٫۶ درصد، نرخ مشارکت مردان ۶۳٫۰ درصد و نرخ مشارکت زنان ۱۲٫۴ درصد بود. نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر ۱۰٫۴ درصد بود. این شاخص برای مردان ۸٫۶ درصد و برای زنان ۱۹٫۸ درصد بود. نرخ بیکاری جوانان ۲۹ـ ۱۵ ساله ۲۱٫۲ درصد بود.

گسترش آموزش‌های کارآفرینی برای ورود به بازار کار و اجرای طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان دانشگاهها اقدام اولیه‌ای بود دولت در آغاز به فعالیت خود انجام داد تا به بهبود اشتغال گروه‌های کم درآمد کمک کند.

در کنار این روند سازماندهی تعاونی‌های کسب و کار با تاکید بر تعاونی‌های دانش بنیان در بخش‌های صنایع، خدمات و کشاورزی  و نهادینه سازی کارآفرینی از طریق ایجاد سازمان نظام کارآفرینی نیز به سرعت انجام شد.

یکی دیگر از اقدامات دولت یازدهم برای پايدارسازي بنگاههاي نوپاي كارآفرين ايجاد مراکز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات کارآفرینی بود. این موضوع به ايجاد تنوع در شيوه‌هاي تامين مالي شرکت‌های نوپا با تكيه بر مشاركت‌هاي مردمي جهت داده و با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی که با ورشکستگی مواجه بودند، انجامید.

سازماندهی و ایجاد سامانه ملي مشاغل ایران(معرفی انواع مشاغل و نیازهای دستیابی به شغل) به منظور آشنایی ذی نفعان بازار کار و ایجاد شبکه ملی بازار کار برای ثبت نام از کارجویان و ایجاد پیوند بین آنها نیز در راستای توسعه اشتغال عمومي

انجام گرفت و با حمايت از اجراي گسترده طرح تامين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي تکمیل شد.

بخشودگي سود و جرائم تسهيلات نیز از دیگر اقدامات پولی دولت برای بهبود فضای کسب و کار بود.

 

ج) وضعیت بازار کار منتهی به زمستان ۱۳۹۴

طبق نتایج آمارگیری نیروی کار، تعداد جمعیت فعال(کل عرضه نیروی کار) در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۴۷۰۱ هزار نفر رسیده است که از این تعداد ۲۷۲۹ هزار نفر جمعیت بیکار و ۲۱۹۷۲ هزار نفر نیز جمعیت شاغل تشکیل می دهد.

بدین ترتیب، در سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت کل جمعیت ده ساله و بیشتر ۲/۳۸ درصد، نرخ مشارکت مردان ۲/۶۳ درصد و نرخ مشارکت زنان ۳/۱۳ درصد است.

نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر ۰/۱۱ درصد است. این شاخص برای مردان ۳/۹ درصد و برای زنان ۴/۱۹ درصد می باشد. نرخ بیکاری جوانان ۲۹ـ ۱۵ ساله ۳/۲۳ درصد است.

مقایسه وضعیت بازار کار در سال ۱۳۹۴ با سال ۱۳۹۲ نشان می دهد نرخ مشارکت نیروی کار طی این مدت رشد مثبت داشته است ولی در عین حال به زغم افزایش نسبی در تعداد شاغلان کشور، نرخ بیکاری نیز افزایش داشته است.

به عبارتی، با وجود این که تعداد شاغلان بیش از ۳۱۳ هزار نفر افزایش یافته، به علت افزایش جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) به تعداد ۴۳۳ هزار نفر، تعداد بیکاران حدود ۱۲۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. انتظار می رود که طی سال های آینده با ورود نیروی کار جوان و جدید به بازار کار، مسئولیت دولت برای ایجاد فرصت های شغلی جدید بیشتر گردد و بر همین اساس در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و برنامه ششم توسعه تدابیر لازم در سطح کلان اقتصادی و سیاست های بازار کار اندیشیده شده است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.