چند میلیون نفر از جمعیت ایران شغل ندارند؟

|
0 دیدگاه

بررسی های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد در حال حاضر از جمعیت ۷۸ میلیون و هشتصد هزار نفری ایران، ۲۲ میلیون نفر شاغل هستند . به این ترتیب با اشتغال ۲۷ درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر فاقد شغل وجود دارند .

کمتر از سی درصد از جمعیت ایران شاغل هستند .

بررسی های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد در حال حاضر از جمعیت ۷۸ میلیون و هشتصد هزار نفری ایران، ۲۲ میلیون نفر شاغل هستند . به این ترتیب  با اشتغال ۲۷ درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر فاقد شغل وجود دارند .

این بدان معناست که بار تامین هزینه های ۳٫۵ نفر در ایران – شامل یک فرد شاغل و ۲٫۵ فرد بدون شغل – بر عهده یک نفر است . از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ایران ۵۷ میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند . فعال نبودن این جمعیت به معنای عدم مشارکت اقتصادی این افراد نیست چرا که بخشی از این جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل می دهند که در جستجوی کار هستند .

متغیر نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان در سال های اوج درآمد نفتی ایران یعنی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با شرایطی بدتر از قبل روبرو شد به طوری که این نسبت از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ از حدود ۳٫۳ به ۳٫۵ رسیده است و این به معنای دشواری در تامین نیازهای خانوارها در ایران است .

متوسط این رقم در جهان در حدود ۲٫۳ نفر برآورد شده است این در حالی است که کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی و چین در این شاخص نسبت هایی پایین تر از متوسط جهانی را دارا هستند .

برخی کارشناسان بر این عقیده اند که رشد رعد آسای اقتصادی این کشورها ریشه در مشارکت بالای اقتصادی جمعیت آنها دارد ، هر چند سختکوشی این جمعیت نیز نکته مهمی از نظر تحلیلگران بین المللی تلقی می شود . مرکز پژوهشهای مجلس پیش تر در گزارشی سهم بالای جمعیت غیر فعال ایران از کل جمعیت و روند افزایشی آن به خصوص سهم غالب نیروی جوان و تحصیلکرده در بین جمعیت غیر فعال را هشداری جدی برای بروز انواع نابسامانی های اجتماعی می داند .

بیکاری یکی از مهمترین بحران های کنونی و پیش روی اقتصاد ایران است به طوری که بسیاری از برنامه ریزی ها بر کاهش نرخ بیکاری در سال های آتی استوار است .

بررسی ها نشان می دهد در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده و در بهترین حالت ، تعداد بیکاران ایران در پایان قرن حاضر در حدود ۵ میلیون نفر خواهند بود .

آخرین آمارها نشانگر آن است که در حال حاضر در حدود ۲ میلیون و هشتصد هزار بیکار در ایران وجود دارد که اگر شمار شاغلان ناقص به آن ها افزوده شود این رقم به ۴ میلیون و هشتصد هزار نفر می رسد .

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.