آلمان و آمریکا خواهان فرش ایرانی

|
0 دیدگاه

طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۲۲ تن فرش از کشور صادر شده است.

طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۲۲ تن فرش از کشور صادر شده است.

طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۲۲ تن فرش  از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۲,۱۱۹,۶۲۹ و ارزش ریالی آن ۶۴,۳۳۹,۲۹۹,۱۲۵ بوده است.

صادرات این محصول به کشورهای آلمان، آمریکا ، چین، امارات ، ژاپن ، آفریقای جنوبی ، انگلستان ، بحرین ، سوئد ، ترکیه ، سوئیس ، فرانسه ، قرقیزستان ، قزاقستان ، قطر، کانادا ، لبنان  بوده است.

ماه

کشور مقصد

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

آلمان

۱۱

۱۹۳,۷۰۲,۸۶۰

۶,۳۹۶

۱

امارات متحده عربي

۵

۱۰۶,۳۰۰,۳۵۰

۳,۵۱۰

۱

ايالات متحده آمريكا

۱۳۵

۲,۶۲۷,۹۸۰,۸۷۵

۸۶,۷۷۵

۲

چين

۲۳۹

۴,۶۱۷,۵۲۳,۱۵۲

۱۵۲,۱۶۸

۲

ژاپن

۹۸۷

۱۸,۳۷۳,۱۹۵,۴۱۲

۶۰۵,۷۹۸

۲

آفريقاي جنوبي

۸

۱۱۸,۵۷۵,۹۶۴

۳,۹۱۳

۲

آلمان

۱۵۶

۲,۷۲۵,۷۳۲,۶۷۱

۸۹,۸۸۴

۲

افغانستان

۵۰۴

۵۲,۸۵۷,۴۳۱

۱,۷۴۵

۲

امارات متحده عربي

۴۵۳

۹,۳۱۱,۹۸۴,۷۱۸

۳۰۷,۰۵۶

۲

انگلستان

۵

۹۸,۵۶۲,۷۵۰

۳,۲۵۰

۲

ايالات متحده آمريكا

۷۳

۱,۳۵۳,۴۸۳,۴۹۵

۴۴,۶۵۵

۲

بحرين

۳۸۸

۷,۲۵۵,۱۹۵,۷۴۰

۲۳۹,۵۶۴

۲

ترکيه

۳۶

۴۶۶,۵۱۶,۱۲۸

۱۵,۳۹۲

۲

سوئد

۳

۵۹,۱۳۷,۶۵۰

۱,۹۵۰

۲

سوئيس

۲۰۶

۳,۹۶۶,۴۷۶,۲۳۹

۱۳۰,۸۶۲

۲

فرانسه

۱۶

۲۹۷,۰۸۶,۳۶۱

۹,۷۸۹

۲

قرقيزستان

۹,۳۸۰

۲۷۵,۶۵۵,۱۲۴

۹,۰۹۹

۲

قزاقستان

۷۲۰

۲۲,۹۰۳,۷۷۶

۷۵۶

۲

قطر

۱۹۰

۳,۷۹۰,۳۲۹,۱۱۴

۱۲۴,۹۸۲

۲

كانادا

۱۲

۱۲۳,۷۲۱,۳۳۸

۴,۰۸۲

۲

لبنان

۱,۳۲۶

۵,۷۵۹,۶۶۱,۳۲۳

۱۹۰,۰۶۰

۳

ژاپن

۲

۳۹,۲۹۲,۱۱۰

۱,۲۸۷

۳

عراق

۲۰۰

۹۰,۶۷۴,۱۰۰

۲,۹۷۰

۳

كانادا

۵

۱۱۳,۵۱۰,۵۴۰

۳,۷۱۸

۶

افغانستان

۲,۵۸۰

۳۰۴,۵۲۹,۲۳۲

۹,۷۴۴

۶

عراق

۳,۷۷۹

۱,۷۷۳,۹۲۰,۲۸۰

۵۶,۷۶۰

۶

عراق

۸۲۰

۴۲۰,۷۹۰,۳۹۲

۱۳,۴۶۴

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.