اعداد و ارقام بهره‌وری از کجا می‌آیند؟

|
0 دیدگاه

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در خصوص شیوه اعلام آمار بهره‌وری گفت: برای محاسبات بهره‌وری سرمایه، نیاز به آمار موجودی سرمایه داریم که بانک مرکزی تنها مرجع تولیدکننده آن است.

رویا طباطبایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری در خصوص مرجع قرار گرفتن آمارهای مرکز آمار یا بانک مرکزی برای تهیه گزارش‌های مرتبط با شاخص بهره‌وری، گفت: مهم نیست که برای آمارهای رشد اقتصادی، مرکز آمار ملاک قرار گیرد یا بانک مرکزی، اما مهم این است که از آمار یک دستگاه به صورت مداوم استفاده شود؛ یعنی اگر طی سالهای قبل، تمامی محاسبات با آمارهای مرکز آمار انجام شده، اکنون هم همان ملاک قرار گیرد یا اگر به آمارهای بانک مرکزی تکیه شده است، باز هم از این مرجع آماری استفاده شود؛ چراکه حتی اگر آمارها متفاوت باشد، اما روند یکسان است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری افزود: سازمان ملی بهره‌وری ایران برای محاسبات بهره‌وری سرمایه، نیاز به آمارهای موجودی سرمایه دارد که البته آمارهای «موجودی سرمایه» را تنها بانک مرکزی در ایران ارایه می‌دهد، بنابراین سازمان ملی بهره‌وری ایران، آمارهای رشد اقتصادی را از آمارهای بانک مرکزی استفاده می‌کند؛ ولی آمارهای نیروی کار را همواره از مرکز آمار ایران اخذ و مورد استفاده قرار داده است.

اکنون ا ختلافات میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر ارایه آمار به اوج رسیده و هر یک از این دو دستگاه بر این باورند که مرجع مطمئن برای اعلام آمار، خودشان هستند؛ در حالیکه برخی مغایرت‌ها نیز در اعلام آمار این دو مرجع به چشم می‌خورد که به اعتقاد کارشناسان، هر دستگاه دولتی که از آمارهای هر یک از این مراجع استفاده می‌کنند، باید همان را مبنای محاسبات خود قرار دهند؛ چراکه روند عموما یکسان است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.