انحلال ۳۵ هزار تعاونی در کشور به‌دلیل رکود

|
0 دیدگاه

بررسی‌ها از روند فعالیت‌های تعاونی‌ها در سراسر کشور نشان می‌دهد که از مجموع ۲۰۶ هزار تعاونی ثبتی تنها ۹۹هزار و ۴۰۰ تعاونی فعال هستند و تاکنون ۳۵ هزار مورد از تعاونی‌ها نیز به دلایل رکود یا عدم فعالیت منحل شده‌اند.

به نقل از واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، بر پایه گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، آخرین آمار و اطلاعات مربوط به تعاونی‌های کشور را مورد بررسی قرار داده و طی جدولی به تفکیک رسته‌های فعالیت و تعداد آنان را ارزیابی کرده است.

تاکنون تعداد ۲۰۶ هزار و ۷۱۸ تعاونی به ثبت رسیده است که حدود ۹۹ هزار و ۴۰۰ تعاونی فعال (در حال اجرا و بهره‌برداری را شامل می‌شود)که در شش ماهه ابتدا سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۸۱۹ تعاونی به منظور انجام فعالیت‌های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده که فارس به ۲۲۵، خراسان رضوی با ۲۱۴ و تهران ۱۳۴ تعاونی بیشترین افزایش و استان‌های قم با ۴ و کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ و قزوین با ۱۱ تعاونی کمترین تعداد ثبت تعاونی را در شش ماه ابتدا سال جاری را داشته‌اند.

تعداد اشتغال‌زایی تعاون‌هایی فعال ۱ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۷۰۹ نفر که شش ماه نخست سال تعداد ۳۲ هزار و ۹۴۹ افزایش داشته که استان‌های سیستان و بلوچستان با ۳ هزار و ۹۱۱ نفر و استان‌های قم با ۴۵ نفر بیشترین و کمترین تعداد اشتغال‌زایی را داشته‌اند.

تعداد کل اعضاء تعاونی‌های فعال ۴۳٫۳۳۹٫۷۷۳ نفر که در شش ماه ابتدای سال تعداد ۳۵٫۹۰۳ نفر افزایش داشته است.

تعداد تعاونی‌های منحل شده تاکنون ۱۱۶۴۱ تعاونی که استان اصفهان با ۱۶۲۴ تعاونی بیشترین و کهگیلویه  و بویراحمد با ۲۳ تعاونی کمترین تعاونی منحل شده را داراست.

تعداد تعاونی‌های راکد تاکنون ۳۴۹۷۱ تعاونی که استان گلستان با ۵۶۵۹ شرکت تعاونی و استان قم با ۳۵ تعاونی بیشترین و کمترین تعداد تعاونی‌های راکد را شامل هستند.

همچنین در شش ماه ابتدای سال یک تعاونی فرا استانی با تعداد ۱۰ نفر عضو و اشتغال‌زایی ۳۰۰ نفر تشکیل شده است.

گزارش کلان تعاونی و اتحادیه‌های ثبت شده تا تاریخ ۹۵/۶/۲۳ که وضعیت فعالیتشان فعال (در حال بهره‌برداری، در دست اجرا) می‌باشد.

اتحادیه تعاونی‌های نظارت و هماهنگی ۱۰
اعتبار ۸۰۸
تامین نیاز تولیدکنندگان ۱۶۸۳
تامین نیاز صنوف خدماتی ۵۴۳
معدنی ۱۲۶۸
تامین نیاز مصرف‌کنندگان ۵۰۱۲
تعاونی‌های نوع جدید ۳۷۱
چندمنظوره ۳۲۵۷
حمل و نقل ۲۳۴۸
خدمات ۲۷۳۲۳
صنعتی ۱۷۸۱۶
عمرانی ۱۷۶۰
فرش دستباف ۱۷۸۳
کشاورزی ۲۴۱۳۷
مسکن ۱۱۲۸۱

استان مازندران با ۱۹۴۱ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی فعال در بخش کشاورزی و استان قزوین با ۱۴۴ تعاونی کمترین تعداد تعاونی کشاورزی در کل کشور را داراست.

استان خراسان رضوی با ۲۲۳ و استان ایلام با ۳ تعاونی فعال مدنی بیشترین و کمترین تعداد تعاونی معدنی را در کل کشور شامل می‌شوند.

استان تهران با ۲۷۹۶ تعاونی خدماتی بیشترین و استان قزوین با ۱۲۶ تعاونی فعال خدماتی کمترین را در کل کشور هستند.

در بخش مسکن تهران با ۳۰۰۷ تعاونی فعال و استان سمنان با ۴۸ تعاونی فعال بیشترین و کمترین را شامل شده‌اند.

در صنعت فرش دستباف استان لرستان با ۲۲۰ تعاونی فعال و استان قم با ۶ تعاونی کمترین در کشور شامل می‌شوند.

استان خراسان رضوی با ۱۶۷ تعاونی فعال تامین نیاز تولیدکنندگان و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳ تعاونی کمترین تعداد در سطح کشور هستند.

استان تهران با ۱۳۷۲ تعاونی فعال تامین نیاز مصرف کنندگان و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۲ تعاونی کمترین تعداد در سطح کشور را تشکیل می‌دهد.

در بخش تعاونی‌های اعتبار استان تهران با ۱۴۹ تعاونی فعال و استان‌های خراسان شمالی و جنوبی هر کدام با ۳ تعاونی کمترین را شامل می‌شوند.

در بخش تعاونی‌های حمل و نقل استان هرمزگان با ۲۵۳ تعاونی فعال و قم با ۹ تعاونی بیشترین و کمترین را در کل کشور شامل می‌شوند.

استان خراسان رضوی با ۴۳۲ تعاونی چند منظوره بیشترین و استان‌های قم و سمنان با ۱۸ تعاونی چند منظوره کمترین در کل کشور هستند.

استان فارس با ۷۰ تعاونی فعال تامین نیاز صنوف بیشترین تعداد تعاونی‌ که در این بخش استان ایلام تعاونی در حوزه تامین نیاز صنوف هیچ تعاونی ثبت نرسیده است.

در بخش صنعت استان مازندران با ۱۳۳۶ تعاونی فعال و استان قم با ۲۱۰ تعاونی بیشترین و کمترین را در کل کشور شامل هستند.

در بخش تعاونی‌های عمران تهران با ۴۲۹ تعاونی فعال و قزوین با ۳ تعاونی کمترین و بیشترین را در کل کشور شامل می‌شوند.

در بخش تعاونی‌های نوع جدید استان فارس با ۲۶ تعاونی فعال و استان قم با ۳ تعاونی بیشترین و کمترین تعاونی را در سطح کشور شامل می‌شوند.

رده آیسیک تعداد جمع اعضا سرمایه- هزار ریال اشتغال‌زایی
کشاورزی و شکار و جنگلداری

۲۵۰۴۲

۴۳۹۷۹۵ ۸٫۲۶۱٫۷۴۵٫۶۳۸ ۲۶۹۹۴۸
شیلات ۲۱۵۷ ۵۸۱۰۷ ۴۴۸٫۲۲۷٫۱۳۳ ۲۸۹۷۲
استخراج معدن ۱۴۷۷ ۷۴۱۵۳ ۸٫۶۱۹٫۵۸۰٫۵۴۱ ۲۰۶۴۱
 صنعت ۲۲۲۷۵ ۴۲۶۵۷۴ ۱۳٫۵۴۰٫۷۳۲٫۸۰۴ ۲۷۴۶۳۶
تامین برق و گاز و اب ۶۷۸ ۱۹۷۸۷ ۱۳۴٫۸۲۹٫۹۲۷ ۱۱۵۲۶
ساختمان ۱۴۴۷۶ ۱۶۹۸۲۱۱ ۱۱٫۶۸۸٫۹۳۴٫۶۰۴ ۳۶۱۷۶۳
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی ۸۹۲۶ ۵۸۵۴۶۱۵ ۲۹٫۲۶۴٫۳۱۹٫۳۴۲ ۲۳۳۰۹۴
هتل و رستوران ۱۰۳۹ ۲۰۸۷۸ ۵۵۳٫۸۳۵٫۸۷۰ ۱۳۰۵۴
حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات ۴۱۸۲ ۲۲۹۱۱۹ ۳٫۲۳۲٫۹۲۶٫۲۴۵ ۸۳۰۵۶
واسطه‌گری‌های  مالی ۱۶۱۰ ۳۳۸۵۶۷۲۰ ۲۸٫۰۹۳٫۳۴۳٫۲۹۶ ۹۰۱۸۹
مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار ۹۴۳۳ ۵۰۸۴۵۲ ۸٫۵۴۶٫۳۳۶٫۸۴۷ ۱۵۵۵۲۹
اداره امور عمومی و دفاع و تامین اجتماعی اجباری ۰ ۰ ۰
آموزش ۲۵۴۱ ۳۷۷۹۹ ۲۸۹٫۲۸۱٫۰۵۹ ۲۷۹۸۴
بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱۹۲۶ ۲۴۱۷۴ ۱٫۳۲۷٫۶۴۹٫۲۹۲ ۲۴۶۴۸
سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی ۳۶۱۱ ۹۲۸۸۱ ۱٫۲۷۴٫۸۰۰٫۳۶۸ ۵۳۳۳۰
فعالیت‌های خانوارهای دارای مستخدم و فعالیت‌های غیرقابل تفکیک خانوارها ۸ ۵۶ ۷۲٫۸۵۰ ۶۵
جمع کل ۹۹۳۸۱ ۴۳۳۴۱۳۲۱ ۱۱۵٫۲۷۶٫۶۱۵٫۸۱۶ ۱۶۴۸۴۳۵
0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.