تورم تولیدکننده ۸ گروه خدماتی افزایش یافت

|
0 دیدگاه

مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم تولیدکننده ۸ گروه خدماتی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به میزان ۲.۸ تا ۱۹.۷ درصد خبر داد.

گزارش‌های رسمی حکایت از افزایش نرخ تورم تولیدکننده ۸ گروه خدماتی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به میزان ۲.۸ تا ۱۹.۷ درصد دارد، بر این اساس شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات مشتمل بر هشت بخش شامل تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیلکت و کالاهای شخصی و خانگی، هتل و رستوان، حمل و نقل، ‌انبارداری و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)، مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار، آموزش، ‌ بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، ‌ اجتماعی و شخصی اعلام شده است.

در این میان، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات به صورت فصلی و سالانه منتشر می‌شود که در این میان، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ برای اولین بار در زمستان سال ۱۳۹۴ تهیه و منتشر شده که این اطلاعات در سال ۱۳۹۵ بازنگری و گزارش اصلاحی شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به این شرح است:

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات (بر مبنای سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۴ برابر است با۱۸۳.۵ که نسبت به سال قبل ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است.

تغییرات شاخص بخش‌های خدمات نیز به شرح ذیل است:

شاخص گروه خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، ‌ موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۹۳.۲ که نسبت به سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه خدمات هتل و رستوران در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۱۹.۹ که نسبت به سال قبل ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۹۴.۲ که نسبت به فصل قبل ۸.۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات واسطه گری های مالی (بیمه) در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۰۱.۹ که نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت کسب و کار در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۵۶ که نسبت به سال قبل۹.۱ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات آموزش در سال ۱۳۹۴ برابر است با۱۸۳.۵ که نسبت به سال قبل ۱۸.۶ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۲۱.۱ که نسبت به فصل قبل ۱۹.۷ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، ‌اجتماعی و شخصی در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۸۷.۶ که نسبت به سال قبل ۱۱.۹ درصد افزایش یافته است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.