شورای پول و اعتبار بر انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی تاکید کرد

|
0 دیدگاه

شورای پول و اعتبار بر تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی تاکید کرد و اثر آن را برای شفاف سازی وسیع و عمیق ارزیابی، و از دست اندرکاران این طرح قدردانی کرد.

شورای مزبور در تازه ترین جلسه خود، گزارش بانک مرکزی در مورد فرایند و پیشرفت طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را بررسی کرد.
اعضای این شورا ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامه های در حال اجرای آن، با توجه به اثر وسیع و عمیق اجرای این طرح بر شفاف سازی و نظارت کامل خزانه داری کل کشور به منظور دریافت ها و پرداخت های دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، جلوگیری از سوء استفاده از منابع دولت و رفع آثار سوء رسوب این وجوه در بانک های تجاری را خاطرنشان ساختند.
همچنین کارایی سیاست های پولی و نیز به کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل این طرح مورد تاکید قرار دادند.
طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می آید که اقدام و پیاده سازی آن بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
طرح یاد شده به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در ۲۵ مهر ۱۳۹۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.