شکاف درآمدی بیشتر شد

|
0 دیدگاه

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، از افزایش شکاف درآمدی در کشور حکایت دارد.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ منتشر شده است. بر پایه این گزارش، نابرابری‌های درآمدی طی سال‌های فعالیت دولت روحانی بیشتر شده است.

به عبارتی، در حالی که ضریب جینی در کل در سال ۱۳۹۱ حدود ۰٫۳۷ بوده، در سال ۱۳۹۴ این رقم به ۰٫۳۹ افزایش یافته است. این افزایش نشان می‌دهد که شکاف درآمدی در کشور طی سه سال گذشته افزایش یافته است.

ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و برعکس، هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد، یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد، یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

آمارهای مرکز آمار ایران در خصوص ضریب جینی در شهرها نشان می‌دهد که ضریب جینی از ۰٫۳۵ در سال ۱۳۹۱ به ۰٫۳۷ در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. این شاخص در روستاها این‌گونه بوده است: در سال ۱۳۹۱ حدود ۰٫۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۴ حدود ۰٫۳۴ درصد.

Capture (3)

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.