عمان، پیشگام خواسته زنگنه در برداشت نفت و گاز

|
0 دیدگاه

کشور عمان در استفاده از روش‎های ازدیاد برداشت، در بین کشورهای خاورمیانه پیشتاز است و این پیشتازی تا حدود زیادی از عملکرد شرکت شل در اجرای پروژه‎های ازدیاد برداشت در میدان‎های نفتی این کشور نشات می‎گیرد.

پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز در گزارشی به بررسی تجارب ازدیاد برداشت شرکت شل در کشور عمان پرداخته است که بر مبنای آن، شرکت شل با همکاری شرکت توسعه نفت عمان (PDO) پروژه های بزرگی را در زمینه طراحی و اعمال روش های ازدیاد برداشت در میدان های نفتی عمان به خصوص مخازن کربناته این کشور اجرایی کرده است؛ پروژه هایی که می توانند الگوی مناسبی برای بکارگیری روش های ازدیاد برداشت در ایران باشند.

شل با استفاده از روش های حرارتی، پروژه های ازدیاد برداشت را به صورت پایلوت در میدان های فهود (Fahud)، هابور (Habur) هبهب (Habhab)، امل و موخیزنا (Amal & Mukhaizna) اجرا کرده است.

این شرکت نفتی همچنین با بهره مندی از روش حرارتی همراه با ریزش ثقلی که از روش های نوین ازدیاد برداشت به شمار می رود، موفق به افزایش ضریب بازیافت نفت از میدان قرن عالم (QarnAlam) شده بطوریکه ضریب بازیافت نفت این میدان از حدود چهار درصد به حدود ٢٥ درصد رسیده است.

شرکت شل از تزریق پلیمر به صورت پایلوت در میدان نیمر و امین (Nimr & Amin) و تزریق امتزاجی گاز  به صورت پایلوت در میدان النور (AlNoor) عمان با هدف ازدیاد برداشت نفت استفاده کرده است. همچنین ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق امتزاجی گاز ترش (٣ تا ٤ درصد سولفید هیدروژن و ١٠ تا ١٥ درصد دی اکسیدکربن) در میدان زلزالا (Zalzala) از دیگر پروژه های اجرا شده از سوی شرکت شل در میدان های نفتی عمان به شمار می رود.

شرکت شل ازدیاد برداشت از میدان های مارمول (Marmul)، ریما (Rima) و لخوار (Lekhwar) را نیز با استفاده از تزریق آلکالین، سورفکتانت و پلیمر (ASP) در دستور کار دارد که پیش بینی می شود ضریب بازیافت میدان مارمول با این روش از ١٥ درصد فعلی به بیش از ٢٥ درصد برسد.

استفاده از روش های ازدیاد برداشت در مخازن از اولویت های صنعت نفت کشورمان هم به شمار می رود. از بین ١٦٣ مخزن توسعه یافته در ایران، نسبت تولید به ذخیره نهایی ٩٣ مخزن نزدیک ٥٠ درصد است؛ به این معنا که ٦٨,٥ درصد از مخازن ما وضع خوبی ندارند و نیازمند پیاده سازی روش های ازدیاد برداشت هستند. این موضوع از آنجا که غالب مخازن ایران از نوع آهکی یا کربناته اند و تخلخل کمی دارند، پیچیدگی، سختی و ضرورت افزایش ضریب بازیافت را دوچندان می کند.

وزارت نفت کشورمان در این مسیر با تمرکز بر ازدیاد برداشت از مخازن در قالب قراردادهای جدید نفتی بر آن است از حداکثر توانمندی های فناورانه شرکت های داخلی و خارجی به منظور پیاده سازی روش های ازدیاد برداشت در میدان های نفتی کشور استفاده کند.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.