نگاهی به تورم تولید کننده بخش خدمات در ۴ سال

|
0 دیدگاه

مرکز آمار ایران در گزارش اصلاحی خود تورم تولید کننده سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱٫۸ درصد اعلام کرد.

بر اساس گزارش اصلاحی شاخص قیمت تولید کننده بخش خدمات مشتمل بر هشت بخش است عبارت اند از: «تعمیر وسایل نقلیه موتوری سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل‌و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره وفعالیت‌ای کسب و کار»، «اموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» و «آموزش».

تغییرات شاخص بخش‌های خدمات به شرح زیر است:

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل حمل و نقل موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۹۳٫۲ که نسبت به سال قبل ۱۱٫۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران»، در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۱۹٫۹ که نسبت به سال قبل ۱۰٫۷ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۹۴٫۱ که نسبت به فصل قبل ۸٫۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات واسطه گری‌های مالی (بیمه)»، در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۰۱٫۹ که نسبت به سال قبل ۲٫۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۵۶ که نسبت به سال قبل ۹٫۱ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات آموزش» در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۸۳٫۵ به سال قبل ۱۸٫۶ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی»، در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۲۱٫۱ که نسبت به فصل قبل ۱۹٫۷ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۸۷٫۶ که نسبت به سال قبل ۱۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

جدول زیر تورم بخش خدمات در چهار سال گذشته را نشان می دهد:

سال  تورم بخش خدمات
۱۳۹۴ ۱۱٫۸ درصد
۱۳۹۳ ۱۵٫۴ درصد
۱۳۹۲ ۲۴٫۴ درصد
۱۳۹۱ ۲۰٫۴
0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.