چه میزان کود از کشور صادر شده است ؟

|
0 دیدگاه

طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ۲۶۲ تن کود از کشور صادر شده است.

طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ۲۶۲ تن کود از کشور صادر شده است.

گفتنی است که ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۲۵,۸۱۸ و ارزش ریالی آن   ۳,۸۵۹,۱۳۲,۳۲۳بوده است.

صادرات این محصول به کشور های افغانستان، ترکمنستان ، عراق ، آذربایجان و تاجیکستان بوده است .

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

آذربایجان

۱۳,۹۰۰

۶۳,۰۹۲,۱۰۰

۲,۰۸۵

۱

تاجیکستان

۶۰۰

۳۰,۲۸۵,۰۰۰

۱,۰۰۰

۴

افغانستان

۱۰,۵۰۰

۱,۹۹۷,۵۵۹,۳۷۵

۶۵,۶۲۵

۵

ترکمنستان

۲۰,۴۰۰

۸۷,۹۱۹,۴۴۰

۲,۸۳۲

۵

عراق

۲۱۷,۴۲۵

۱,۶۸۰,۲۷۶,۴۰۸

۵۴,۲۷۶

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.