بیشترین وام بانکی به کدام بخش رسید؟

|
0 دیدگاه

بررسی‌ها نشان از آن دارد که به طور میانگین مبلغ هر وام نظام بانکی به بخش کشاورزی در حدود ۲۶ میلیون و مبلغ هر وام بخش صنعت و معدن در حدود ۴۷۱ میلیون تومان است که البته بیشترین حجم تسهیلات به بخش خدمات ارائه شده است.

نظام بانکی در هفت ماهه نخست سالجاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت کرده که از این میزان سهم بخش خدمات در حدود ۴۱ درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که به ترتیب بیشترین حجم ریالی تسهیلات پرداختی به بخش خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، مسکن و ساختمان، کشاورزی و متفرقه بوده، اما این در حالی است که بیشترین حجم تعداد تسهیلات پرداختی به ترتیب به بخش خدمات، صنعت، بازرگانی، مسکن، کشاورزی و متفرقه است.

این بررسی نشان از آن دارد که تعداد تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی از بخش بازرگانی، ساختمان ، صنعت و متفرقه بیشتر است اما میزان ریالی بخش کشاورزی تنها از بخش متفرقه بیشتر است، با این تفاسیر می‌توان گفت که مبلغ تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی به طور میانگین ۲۶ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۷۱ تومان بوده است.

از سوی دیگر به طور میانگین مبلغ هر تسهیلات پرداختی به بخش صنعت ومعدن ۴۷۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۴۷ تومان است.

در زیرمجموعه بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات با اهداف ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر پرداخت شده است که در این بین بیشترین میزان تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش ارائه شده که مبلغ آن در مجموع هفت ماهه ۱۸۲ هزار و ۳۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، که ۶۵٫۵ درصد کل تسهیلات پرداختی این مدت را به خود اختصاص داده است.

خدمات
بخش خدمات ۱۱۳ هزار و ۶۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در هفت ماهه نخست سالجاری تسهیلات دریافت کرده، که ۴۰٫۸۱ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است در این بخش حجم قابل توجهی از تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن در هفت ماهه نخست سالجاری ۷۸ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده که ۲۸٫۲۳ درصد از کل تسهیلات را دریافت کرده و این بخش حجم اعظم تسهیلات را با هدف تامین سرمایه در گردش دریافت کرده است.
بازرگانی
بخش بازرگانی ۱۴٫۰۹ درصد از تسهیلات پرداختی در مدت مذکور را از آن خود کرده که همچون دو گروه قبلی این تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش از بانک‌ها دریافت شده، حجم دریافتی این تسهیلات در هفت ماهه نخست سالجاری ۳۹ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.
مسکن و ساختمان
برخلاف بخش‌های دیگر دلیل عمده دریافت تسهیلات بخش مسکن و ساختمان، با هدف خرید مسکن صورت گرفته که این تسهیلات ۹٫۱۱ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی را از آن خود کرده، این بخش در مدت مذکور ۲۵ هزار و ۳۶۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است.
کشاورزی
بخش کشاورزی در هفت ماهه نخست سالجاری تعداد ۷۹۷ هزار و ۵۷۱ تسهیلات را دریافت کرده که حجم اعظم این تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش بوده است، نظام بانکی به این بخش در مدت مذکور ۲۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارائه کرده، که ۷٫۶۹ درصد از کل حجم تسهیلات را از آن خود کرده است.
0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.