تبدیل سود۲۳۱ ریالی به زیان ۲۳۴ریالی در شرکتی سیمانی

|
0 دیدگاه

در این گزارش به ارائه آخرین اطلاعیه های سامانه اطلاع رسانی ناشران بورسی که شامل عملکرد ۶ ماهه شرکت ها به همراه پیش بینی سود هر سهم هر شرکت براساس عملکرد ۶ماهه می باشد.

کدال مخفف سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران که تمام اطلاعات با اهمیت و صورتهای مالی میان دوره ای و پایان سال مالی شرکت ها را طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می کنند.این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان داخلی  و هم استفاده کنندگان خارجی بسیار قابل اهمیت است چون وضعیت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را منتشر می کند.

خلاصه ای مختصری از اطلاعیه های منتشره شده در سامانه کدال از زمان آخرین گزارش خبرگزاری تا ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ :

نماد: شپاکسا(شرکت پاکسان): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) با سرمایه ۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۸۳۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی با تعدیل مثبت ۵% روبرو شده است.

نماد: فاراک(شرکت ماشین سازی اراک): این شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۶۵ ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲% افت داشته است.این شرکت براساس عملکرد ۱۲ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ را  ۱۰۲% پوشش داده است.

نماد: فاذر(شرکت صنایع آذرآب):صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی می باشد.

نماد: ثنوسا(شرکت نوسازي و ساختمان تهران): این شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۵۵ ریال زیان محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸۰% افزایش داشته است.این شرکت براساس عملکرد  ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ را ۲۹۳% پوشش داده است.

نماد: ساینا(شرکت صنایع بهداشتی ساینا): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) با سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۱۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

نماد: وساخت(شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) اصلاحیه با سرمایه ۱,۰۹۰,۲۹۶ میلیون ریال مبلغ ۳۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

نماد: زنجان(شرکت صنايع پتروشيمي زنجان): این شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۹ ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هرسهم ۳ ریال زیان شناسایی کرده بود.این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۷ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است.

نماد: سغرب(شرکت صنایع سیمان غرب):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۸۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۲% و پوشش ۶ ماهه ۶۶% مبلغ ۱۲۵ ریال می باشد.

نماد:لکما(شرکت کارخانجات مخابراتي ايران): این شرکت در دوره  ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم  ۸ ریال سود شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳% رشد داشته است.این شرکت براساس عملکرد  ۶ ماهه برای  سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۱ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است.

نماد: فولاژ(شرکت فولاد آلیاژی ایران):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۴,۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۹۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ ماهه ۳۱% مبلغ ۲۹ ریال می باشد.

نماد: وجامی(شرکت سرمایه گذاری جامی): آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري جامي برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱  (اصلاحیه)که در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ درمحل تهران خيابان خالد اسلامبولي(وزراء) خيابان هفتم پلاک ۱۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

نماد: سیلام(شرکت سیمان ایلام): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ با سرمایه ۴۱۲,۵۰۰ میلیون ریال مبلغ (۲۳۴) ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل منفی ۱۶۶۰% و پوشش ۹ ماهه ۱۴۶% مبلغ ۳۴۲ ریال زیان می باشد.

نماد:غمارگ(شرکت مارگارین): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) با سرمایه ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۷۹۶ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۲۲% روبرو شده است.

نماد: چکاپا(شرکت گروه صنایع کاغذ پارس): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) با سرمایه ۱,۳۱۵,۵۹۶ میلیون ریال مبلغ ۳۲۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به اولین پیش بینی حسابرسی نشده بدون تغییر بوده است.

نماد:شفن(شرکت پتروشیمی فن آوران): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲,۰۰۸ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل منفی ۸% و پوشش ۶ماهه ۴۰% مبلغ ۷۹۶ریال می باشد.

نماد: نبروج(شرکت کارخانجات نساجی بروجرد): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۱۴۸,۲۱۲ میلیون ریال مبلغ (۲۲۹) ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ ماهه ۵۳% مبلغ ۱۲۲ ریال زیان می باشد.

نماد: خرینگ(شرکت رینگ سازی مشهد): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۲۹  با سرمایه ۴۴۵,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ (۲۰۴) ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ ماهه ۸۴% مبلغ ۱۷۲ریال زیان می باشد.

نماد: بنیرو(شرکت نیرو ترانس): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۵۵۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۱% و پوشش ۶ ماهه ۴۱% مبلغ ۲۲۷ ریال می باشد.

نماد: غشصفها(شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان):  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۹۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل منفی ۱۸% و پوشش ۶ ماهه ۴۹% مبلغ ۲۲۵ریال می باشد.

نماد: شکبیر(شرکت پتروشیمی امیرکبیر): این شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۶۲۵ ریال سود شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۶۸% رشد داشته است.این شرکت براساس عملکرد ۶  ماهه برای سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۲۴۸ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است.

نماد: شگل(شرکت گلتاش): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰  (حسابرسی نشده) با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲,۱۰۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل منفی ۱% روبرو شده است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.