تعميرات همچنان ادامه دارد

|
0 دیدگاه

در حالي كه تعميرات در باند مهرآباد و ورودي ترمينال ١و ٢ بسيار طولاني شده است در كنار ناراحتی مسافران، خلبان و تيم پروازی نيز از تاخيرهای بسيار زياد ناراحت هستند.

در اواسط تابستان سالجاري ساخت و ساز و نوسازی به فرودگاه مهرآباد رسيد، فرودگاهي كه دارای ٦ ترمينال پروازی است و طبق آمار پر رفت و آمد ترين فرودگاه كشور به حساب مي آيد.

اين فرودگاه كه داري دو باند پرواز است در محل ورودي ترمينال های ١ و ٢ و يكي از باندهای پروازی شاهد نوسازی است و همان طور كه گفته شد از اواسط تابستان اين نوسازي آغاز شده است.

نوسازي در محل ورودي ترمينال ها خاك را تو راهی مسافران كرده است، در كنار اين موضوع از سال های دور تاخير پروازی جز از پروازهای داخلی بوده كه در چندماه اخير اين موضوع به اوج خود رسيده و كار را به جايی رسانده است كه تاخير در انجام پارك در انتهای سفر و خروج مسافران را نيز رقم زده است.

نكته قابل توجه آن است كه خلبانان از نوسازی و از دسترس خارج شدن يكي از باندها به شدت ناراحت بوده و اين موضوع را بارها در طی پروازها با مسافران در ميان مي گذارند.

از سوی ديگر در حالی كه قرار بر آن بود تا پرواز تهران اهواز در ساعت ٥:١٥ فرودگاه مهرآباد را به مقصد اهواز ترك كند به دليل ترافيك بسيار در فرودگاه مهرآباد در پي از دسترس خارج بودن يك باند فرودگاه با تاخير ٢٥ دقيقه پرواز انجام شد ودر كنار آن اين مشكل به فرودگاه اهواز نيز سرايت كرده است.

البته اين موارد در حالي بيان مي شود كه در اوايل پاييز فرودگاه خرم آباد به دليل تعميرات و ارتقا زيرساخت به مدت يك ماه تعطيل بود.

در مجموع مي توان گفت كه به نظر نمي رسد در سطح بين المللی تعمير و ارتقا زيرساخت يك فرودگاه اينقدر زمانبر بوده و احتياج به تعطيلی فرودگاه داشته باشد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.