تورم سالانه تولید به ۳.۴ درصد رسید

|
0 دیدگاه

تورم سالانه تولید در بهار سال ۱۳۹۵ به ۳.۴ درصد رسیده است، این در حالی است که تورم تولید در فصل بهار نسبت به فصل قبل ۵.۸ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت تولیدکننده در فصل بهار سال ۱۳۹۵ برابر است با ۱۹۸.۴ که نسبت به فصل قبل ۵.۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳.۴ درصد است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در فصل بهار سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۳۰ که نسبت به فصل قبل ۲.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) برابر با چهار درصد افزایش روبه‌رو بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال ۱۳۹۵ برابر است با ۱۹۱.۵ که نسبت به فصل قبل ۴.۸ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به سال جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) با ۱۰.۲ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت (ساخت) در فصل بهار سال ۱۳۹۵ برابر است با ۱۹۳.۳ که نسبت به فصل قبل دو درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به سال جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل با نیم درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی – برق در فصل بهار سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۱۳.۷ که نسبت به فصل قبل ۶۴.۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش یافته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در فصل بهار سال ۱۳۹۵ برابر است با ۱۹۲.۸ درصد که نسبت به فصل قبل ۲.۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.