رشد ۴۷ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

|
0 دیدگاه

مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی و دولتی در پایان شهریور ماه امسال یک هزار تریلیون و ۱۱۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان است که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بخش غیردولتی ۹۰۵ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از کل این سپرده‌ها را شامل می‌شود.

بر اساس جداول خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجموع دارایی خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان شهریور ماه امسال با ۱٫۷ درصد رشد به ۲۳۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

سپرده نزد بانک مرکزی در ۶ ماهه اول امسال ۱۳٫۶ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه ۹۵ میزان ۲۵٫۵ درصد افزایش داشته و به ۱۲۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان بالغ شده است.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱۴۰ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان گزارش شده که در مجموع در یک سال گذشته ۲۷٫۷ درصد و در ۶ ماهه اول امسال ۱۵٫۴ درصد رشد داشته است. سهم دولت از این بدهی ۱۳۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۳۷۰۰ میلیارد تومان است.

بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که شامل مانده تسهیلات اعطایی می‌شود در ۶ ماه اول سال جاری ۱۴٫۵ درصد و در یک سال منتهی به شهریور ماه ۲۷٫۶ درصد افزایش یافته است. رقم کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۸۴۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان درج شده است.

سپرده بخش غیردولتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یک هزار تریلیون و ۸۹ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان در پایان شهریور ماه برآورد شده است که از این رقم ۱۱۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، ۹۰۵ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، ۵۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و ۱۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان سایر سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد.

رشد کل سپرده‌ها در یک سال منتهی به شهریور ماه ۹۵ به میزان ۲۹٫۴ درصد بوده است. رشد سپرده‌های دیداری ۳۱٫۷ درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲۹٫۲ درصد، پس‌انداز قرض‌الحسنه ۳۱٫۵ درصد و سایر ۱۸٫۷ درصد است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۹۴ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۲٫۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ۶ ماهه اول امسال ۲۰ درصد کاهش داشته و به رقم ۲۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

* بانک‌های تجاری دولتی

بدهی بخش دولتی بانک‌های تجاری دولتی در ۶ ماهه اول سال جاری ۷٫۳ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه امسال ۲۳٫۴ درصد رشد داشته و به ۳۶ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

میزان بدهی دولت به بانک‌های تجاری دولتی ۳۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۱۲۲۰ میلیارد تومان است.

بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در ۶ ماهه اول امسال ۲۷٫۹ درصد و در۱۲ ماه  منتهی به شهریور ماه ۴۴٫۱ درصد افزایش داشته است. حجم کل بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است.

* بانک‌های تخصصی

رقم بدهی دولت به بانک‌های تخصصی ۴۴ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان درج شده که در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۶٫۲ درصد و در یک سال منتهی به شهریور ماه ۲۴٫۸ درصد رشد داشته است.

بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال جاری ۱٫۴ درصد افزایش یافته و رقم کل را به ۵۸ هزار و ۹۰ میلیارد رسانده است. بخش عمده این بدهی خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر است.

* بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری

بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری از اسفند ۹۴ تا پایان شهریور ماه امسال ۲۰٫۲ درصد رشد کرده و در یک سال منتهی به شهریور ماه ۳۲٫۸ درصد رشد یافته است. رقم بدهی بخش دولتی طبق این گزارش ۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان است.

بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به رقم قابل توجه ۱۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است که در ۶ ماهه اول امسال ۴۷٫۴ درصد رشد داشته است. رقمی که از شهریور ماه سال گذشته تا شهریور ماه امسال تغییر کرده ۳۸٫۶ درصد است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.