صندوق ضمانت صادرات ایران و برزیل یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

|
0 دیدگاه

طی یادداشت تفاهم همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت ضمانت صادرات برزیل (موسسه ABGF) به امضاء رسید دو طرف در زمینه پوشش بیمه‌‌ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دو کشور و سایر حوزه‌های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند.

در زمینه تبادل اطلاعات اقتصادی، تجاری، بانکی، و توسعه پوشش‌های بیمه صندوق ضمانت صادرات ایران و برزیل یادداشت تفاهم همکاری امضاء کردند.
طی یادداشت تفاهم همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت ضمانت صادرات برزیل (موسسه  ABGF) به امضاء رسید دو طرف در زمینه پوشش بیمه‌‌ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دو کشور و سایر حوزه‌های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند.

براساس این گزارش، یکی از اسنادی که در جریان برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک ایران و برزیل در برازیلیا به امضاء رسید، سند یاداشت تفاهم همکاری دو جانبه صندوق ضمانت صادرات ایران و برزیل بود که می‌‌تواند نقش موثری در تسهیل و توسعه روابط تجاری دوکشور ایفا کند.

این یاداشت تفاهم که به منظور ایجاد چهارچوب مدون جهت گسترش جریان تجاری و سرمایه گذاری دوکشور به امضاء رسید، طرفین در زمینه های تبادل اطلاعات اقتصادی، تجاری، بانکی و توسعه پوشش‌های بیمه به تفاهم رسیدند.

همچنین طرفین ابراز امیدواری کردند این همکاری ها از طریق بیمه مشترک و اتکایی در دو کشور و کشور ثالث، اعتبارسنجی تجار و بانک‌ها، جلوگیری از بروز خسارت وکمک به وصول مطالبات توسعه یابد.

این یاداشت تفاهم توسط مهرداد پارسامنش مدیر اطلاعات و برنامه ریزی این صندوق و مارسلوپینیرو مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات برزیل به امضاء رسید.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.