نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۴ درصد رسید

|
0 دیدگاه

نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان سال ۱۳۹۵، ۴۰.۴ درصد بوده که نسبت به بهار سال جاری ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان ۱۰ ساله و بیشتر در تابستان سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۷ درصد رسید که نشان دهنده که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۸ درصد و نسبت به فصل گذشته ۰.۵ درصد افزایش داشته است.

 همچنین نرخ بیکاری زنان در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در تابستان سال ۱۳۹۵ به ۲۱.۸ رصد و نرخ بیکاری مردان ۱۰.۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری نقاط شهری ۱۴.۴ و. نرخ بیکاری نقاط روستای ۷.۹ درصد بوده است.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۴۰.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان و یا بیکاران قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی روند تغییر نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل(تابستان ۱۳۹۴) ۱.۵ درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۵) ۰.۹ درصد افزایش است.

سهم اشتغال ناقص نیز نشان می‌دهد که ۹.۵ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است.

همچنین بررسی اشتغال جمعیتی ۱۰ ساله و بیشتر بیانگر آن است ۳۵.۳ درصد جمعیت در سن کار شاغل بوده‌اند، این شاخص در بین مردان بیشتر زنان و در نقاط روستایی بیشتر از شهری است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۱.۵ و کشاروزی با ۱۹.۴ درصد قرار دارند. بررسی نرخ بیکاران جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۳۰.۲ درصد از جمیعت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است.

روند تغییرات نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ کشور نشان می‌دهد این شاخص نسبت فصل مشابه سال گذشته ۴.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل ۲.۴ درصد افزایش یافته است.

 سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد ۴۰.۸ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند، این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد(استاندارد ۴۴ ساعت) کار می‌کنند.

بنابر اطلاعات مرکز آمار در تابستان سال ۱۳۹۵ بالاترین نرخ بیکاری در استان کرمانشاه با ۲۰.۳ درصد و چهارمحال بختیاری با ۱۹.۸ درصد بوده است و همچنین پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان آذربایجان غربی با ۷.۵ درصد است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.