پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی بیش از ۴۵ درصد افزایش یافت

|
0 دیدگاه

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک ها در نیمه نخست امسال ۲ هزار و ۳۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده اند که در مقایسه با دوره مشابه پارسال معادل ۴۵٫۴ درصد (۷۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال) افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در شش ماهه سال جاری مبلغ یکهزار و ۵۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال (۱۵۲۷٫۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۵٫۶درصد کل تسهیلات پرداختی است.
این میزان تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش بخش های اقتصادی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۰۹ میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد افزایش داشته است.
بررسی هدف از دریافت تسهیلات نیز نشان می دهد بخش تامین سرمایه در گردش بخش های اقتصادی با اختصاص ۶۵ درصد تسهیلات پیشتاز است و پس آن «خرید کالای شخصی» با ۲۳۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون ریال (۱۰ درصد کل تسهیلات) و «ایجاد» با ۱۹۸ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال (۸٫۵ درصد تسهیلات) در رتبه های بعدی قرار دارند.
در این میان سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مدت یاد شده معادل ۵۵۱ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال (۵۵۱٫۱۵۵ هزار میلیارد ریال) بود که حاکی از تخصیص ۳۶٫۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵۲۷٫۷ هزار میلیارد ریال) است.
با این اوصاف از ۶۵۳ میلیارد و یکصد میلیون ریال (۶۵۳٫۱ هزار میلیارد ریال) تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴٫۴ درصد آن بابت در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

** پیشتازی بخش خدمات در دریافت تسهیلات
بررسی سهم هر یک از بخش های اقتصادی از تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسه های اعتباری نیز نشان می دهد بخش خدمات با دریافت ۹۶۰ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال، پیشتاز دریافت این تسهیلات است و بخش صنعت و معدن در رده دوم قرار دارد.
بخش بازرگانی با دریافت ۳۱۹ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال و بخش مسکن و ساختمان با ۲۲۴ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال در رتبه های سوم و چهارم این رده بندی قرار دارند و بخش کشاورزی با دریافت ۱۶۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال در رتبه پنجم است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.