کسری ۹۶۰۰ میلیارد تومانی درآمد مالیاتی ۶ ماهه

|
0 دیدگاه

براساس گزارش‌ها ۹۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد مالیاتی ۶ ماهه قانون بودجه سال جاری وصول نشد، در حالی که مالیات حقوق‌بگیران بیش از رقم مصوب تحقق یافت.

طبق آمارها ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد مالیاتی در ۶ ماه نخست سال جاری وصول شد.

طبق گزارش بانک مرکزی، در ۶ ماهه امسال باید ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول می‌شد که تاکنون ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن محقق نشده و تا اینجا با کسری روبرو است.

براساس این گزارش، ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان مالیات اشخاص حقوقی و ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ثروت محقق شده است.

همچنین مالیات بر درآمد با توجه به اینکه اطلاعات و داده‌های خوبی از حقوق کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی وجود دارد، به طور کامل و بیش از مصوبه ۶ ماهه محقق شده است.

مالیات بر واردات برای سال جاری ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که در ۶ ماهه باید ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از آن محقق می‌شد، با این وجود طبق آمار ۴ هزار میلیارد تومان از آن وصول شده است که گمرک مامور تحقق این بخش درآمدی است.

بنابراین گزارش، مالیات واردات خودرو ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.

بر این اساس سهم مالیات بر فروش سیگار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، نقل و انتقال اتومبیل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، مالیات شماره‌گذاری خودرو ۴ میلیارد تومان، مالیات بر مشاغل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

سرجمع مالیات‌های مستقیم در ۶ ماه نخست سال جاری ۲۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و مالیات‌های غیرمستقیم ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.