ایرانسیاست

اراده سنگاپور تعمیق روابط با ایران است

‘محمد مالکی عثمان’ وزیر مشاور در وزارت امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور در دیدار ‘جواد انصاری’ سفیر کشورمان، بر اراده دولت این کشور جنوب شرق آسیا برای تعمیق و گسترش روابط با ایران تاکید کرد.

وزیر مشاور امور خارجه سنگاپور در این دیدار که روز پنجشنبه انجام شد با تمجید از سیاست خارجی ایران و دستیابی به نتایج موفقیت آمیز به ویژه توافقات حاصل از مذاکرات هسته ای، آن را یکی از دستاوردهای صلح آمیز جهانی خواند.
وی با ابراز علاقه و آمادگی دولت، موسسات مالی و نهادهای خصوصی و از جمله تجار و بازرگانان سنگاپوری برای توسعه همکاری با ایران ، ظرفیت های دو کشور برای همکاری های اقتصادی را نامحدود و متنوع برشمرد.
‘محمد مالکی عثمان’ با اظهار امیدواری برای رفع هرچه زودتر موانع بانکی، از توانائی ها و فرصت های موجود در ایران تقدیر کرد و خواستار تبادل هیات های علمی، فرهنگی، بازرگانی و پارلمانی بین دو کشور شد.
وزیر مشاور در وزارت امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور، ‘برجام’ را فرصت ارزشمندی برای برداشتن موانع اقتصادی و بازشدن راه های همکاری تمام کشورها با ایران دانست و از سنگاپور به عنوان یکی از کشورهایی یاد کرد که در نخستین روزهای پس از صدور قطعنامه سازمان ملل و برداشتن تحریم ها، بزرگترین هیات تجاری اش را با سرپرستی وزیر صنعت و تجارت به تهران اعزام کرد.
وی گفت که شرکت های سنگاپوری برای سفر به ایران و بسط روابط اقتصادی اشتیاق و علاقه زیادی داشته و در آینده نزدیک نیز یک گروه از سرمایه گذاران و مدیران شرکت های بزرگ صنعتی و تجاری این کشور راهی ایران خواهند شد.
وزیر مشاور در امور خارجه سنگاپور اظهار امیدواری کرد که به زودی برای دیدار با مقامات عالی رتبه کشورمان عازم تهران شود.
وی همچنین با یادآوری یادداشت تفاهم ‘تشویق و حمایت از سرمایه گذاری’ که سال گذشته در سفر وزیر تجارت و صنعت سنگاپور به تهران با وزیر امور اقتصادی و دارائی کشورمان منعقد شد؛ اعلام کرد سنگاپور به محض اعلام موافقت مقامات ایرانی، برای امضای نهایی یادداشت تفاهم ‘اجتناب از مالیات مضاعف’ اقدام می کند.
‘جواد انصاری’ سفیر کشورمان در سنگاپور نیز در این دیدار با تقدیر از حمایت دولت سنگاپور از روند رو به گسترش روابط، دعوتنامه قائم مقام وزیر خارجه کشورمان را تسلیم و بر آمادگی مقامات ایرانی برای تعمیق و توسعه روابط در تمام زمینه ها تاکید کرد.
وی با اشاره به برخی موانع که هنوز از سوی برخی دولت ها برای انزوا و یا محدودسازی همکاری های ایران با دیگر کشورها انجام می شود، گفت: آنچه اکنون در ایران می بینید حاصل تلاش و مقاومت ملت بزرگی است که به رغم تحمیل جنگ و انواع تحریم ها و فشارهای غیر قانونی و ناعادلانه، طیّ حدود چهار دهه حاصل شده و از آن باثبات ترین و امن ترین کشور خاورمیانه با ظرفیت های فراوان و غیر قابل جایگزین فراهم آمده است.
انصاری تاکید کرد: نشستن قدرت های بزرگ جهانی بر سر میز مذاکره با ایران، بیش از هر دلیلی، نشان از درک درست و یقین آنها مبنی بر ناکارآمد بودن تمام گزینه های روی میزشان بوده؛ والاّ هنوز ما در چالش و جدال بودیم.
وی افزود: هرچند برخی کشورها با برآمدن دوباره ایران منافع و مطامع خود را در معرض تهدید می بینند و برای بازداری از آن خود را به زحمت می اندازند، امّا نه ایران هرگز در اندیشه تعدّی و دخالت در امور دیگران است و نه هیچکدام از آنها می توانند جایگزین مناسبی برای ایران باشند.

نوشته های مشابه

بستن