سیاست

ارسال پرونده تعرض به سفارت عربستان به دادگاه تجدیدنظر

وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان از ارسال این پرونده به دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

مصطفی شعبانی  اظهار کرد: پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده ولی فعلا تعیین شعبه نشده است.

مصطفی شعبانی وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان در اول اسفند سال جاری در گفت و گو با ایسنا گفته بود که  این پرونده تا دهم اسفندماه به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

شعبانی پیش از این به ایسنا گفته بود: از مجموع ۲۰ متهم این پرونده، تعدادی تبرئه و تعدادی هم حبس‌شان تعلیق شد که به حکم اعتراض نکردند، ولی برخی دیگر که به حبس های سه و شش ماهه محکوم شده بودند و حدود ۵ نفر هستند، به رأی دادگاه اعتراض کرده‌اند.

۲۸ و ۲۹ تیرماه سال جاری دو جلسه دادگاه در خصوص رسیدگی به اتهامات ۲۰ نفر از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۶۰ کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شد که برخی از متهمان تبرئه، برخی دیگر به حبس‌های تعلیقی و برخی نیز به حبس‌های ۳ و  ۶ ماهه محکوم شدند.

نوشته های مشابه

بستن