جهانسیاست

ایران خواستار تلاش آژانس برای ارتقای ایمنی هسته ای در جهان شد

نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواستار تلاش آژانس برای ارتقای ایمنی هسته ای در جهان شد.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس “گروه ۷۷ و چین” در جریان نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین بیانیه این گروه را قرائت کرد.

رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی سخنانی در این نشست گفت: مسئولیت اطمینان از اجرای بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برعهده کشورهای عضو است و موفقیت در تقویت ایمنی هسته ای به همکاری و مشارکت کامل کشورهای عضو بستگی دارد.

نماینده کشورمان همچنین در این نشست درخصوص ایمنی هسته ای بر نقش آژانس در هماهنگ کردن تلاشهای بین المللی و ارتقاء ایمنی هسته ای در سطح جهان و ارائه کمک های فنی تاکید کرد.

نجفی ضمن برجسته کردن اهمیت توسعه فرهنگ ایمنی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای عضو بویژه کشورهای در حال توسعه عضو گروه ۷۷ خواستار کمک آژانس به برنامه های مرتبط با ایمنی هسته ای کشورهای عضو و از جمله ارائه آموزش های تخصصی و فنی در زمینه ایمنی هسته ای، رادیوتراپی و مدیریت تشعشعات هسته ای هستند.

وی همچنین درخصوص حادثه فوکوشیما افزود: گروه هفتاد و هفت و چین معتقد است که انتشار گزارش مدیرکل و سایر اسناد آژانس در کمک به کشورهای عضو برای تقویت ایمنی هسته ای  در تمامی سطوح نقش اساسی دارد.

نشست فصلی مارس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه آغاز شده و درحال برگزاری است تا پایان این هفته ادامه خواهد یافت.

نوشته های مشابه

بستن