ایرانسیاست

تاسیسات تقویت فشار گاز پنج ایستگاه همزمان به بهره برداری رسید

با حضور معاون اول رییس جمهور تاسیسات پنج ایستگاه تقویت فشار گاز بر روی خط لوله انتقال گاز هشتم سراسری مورد بهره برداری قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری صبح امروز (پنجشنبه)در جریان سفر به کاشان در محل تاسیسات تقویت فشار گاز این شهرستان حضور یافت و ضمن بهره برداری از تاسیسات ایستگاه تقویت فشار گاز کاشان،‌ از طریق ارتباط زنده تلویزیونی به طور همزمان تاسیسات تقویت فشار گاز ایستگاه های نایین، صفاشهر،‌جهرم و خنج را به بهره برداری رساند.

وی همچنین از بخش های مختلف تاسیسات تقویت فشار گاز کاشان بازدید کرد و با گزارش وزیر نفت در جریان ظرفیت این ایستگاه و چهار ایستگاه دیگر قرار گرفت.

پنج ایستگاه تقویت فشار گاز کاشان، ‌نایین، صفاشهر، جهرم و خنج که بر روی خط لوله انتقال گاز هشتم سراسری مورد بهره برداری قرار گرفته اند، ‌هر یک با بهره گیری از چهار دستگاه توربو کمپرسور ۲۵ مگاواتی طی مدت ۳۰ ماه و با

هزینه ای حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان با تکیه بر توان مهندسان و سازندگان و پیمانکاران داخلی به مرحله بهره برداری رسیده اند.

بهره برداری از این پنج ایستگاه، ظرفیت خط لوله انتقال هشتم سراسری را از ۶۰ میلیون متر مکعب در روز به ۱۱۰ میلیون متر مکعب خواهد رساند.

خط لوله انتقال گاز هشتم سراسری به قطر ۵۶ اینچ و طول بیش از ۱ هزار کیلومتر ، ظرفیت انتقال روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی به مرکز کشور را دارد.

نوشته های مشابه

بستن