جهانسیاست

تاکید روسیه بر گسترش همه جانبه روابط با ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گسترش روابط با ایران را مبتنی بر منافع ملی این کشور دانست.

از ریانووستی ، ماریا زاخاروا گفت: ما بارها در مورد این واقعیت صحبت کردیم که روسیه به طور مستقل در مورد روابط با شرکای خود در عرصه بین المللی تصمیم می گیرد.

وی افزود: توسعه روابط با سایر کشورها به دلیل علاقه یا عدم علاقه شخصی توسعه نمی یابد، بلکه براساس منافع ملی و گذشته روابط خود با دولت ها و در درجه اول منافع مردم  کشور گسترش  می یابد.

این مقام روس تاکید کرد: به عقیده من، ما باید روابط دو جانبه با ایران را در نظر بگیریم و نه اینکه بر اساس اظهارات سایر کشورها در این مورد تصمیم گیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ایران شریک منطقه‌ای نزدیک روسیه است و پیوندهای روسیه و ایران مبتنی بر سالها دوستی، درک و اعتماد متقابل شکل گرفته است و گسترش همه جانبه روابط در دستور کار دو کشور است.

نوشته های مشابه

بستن