جهانسیاست

رایزنی سفیر ایران در هراره با رئیس اتاق بازرگانی زیمبابوه

سفیر ایران در هراره، با رئیس اتاق بازرگانی زیمبابوه دیدار و گفت‌وگو کرد و طرفین در این دیداربر لزوم ارتقای همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور تأکید کردند.

احمد عرفانیان در این دیدار با اشاره به این‌که تهران و هراره در بیش از سه دهه گذشته روابط سیاسی بسیار خوبی داشته‌اند، تصریح کرد: به رغم این، اما حجم مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور در سطح قابل انتظاری نبوده و اکنون در فضای پس از برجام و رفع تحریم‌ها زمان آن فرا رسیده است که با کمک بخش خصوصی زمینه ارتقای بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور را فراهم سازیم.

رئیس اتاق بازرگانی زیمبابوه نیز با تأکید بر اهمیت گسترش روابط تجاری بین ایران و زیمبابوه گفت: تاکنون هیچ سند همکاری بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور به امضا نرسیده است و ما نیز شناخت کافی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و تجاری ایران نداریم.

دویسون نوروپیری اضافه کرد: بنابراین مایل هستیم که در قالب یک هیات تجاری دیداری از تهران داشته باشیم و با امضای یادداشت تفاهم همکاری بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور زمینه گسترش تجارت بین دو کشور با کمک بخش خصوصی را فراهم کنیم.

وی افزود: ما نیز آمادگی داریم متقابلا پذیرای هیات‌های تجاری از ایران در زیمبابوه باشیم‌.

نوشته های مشابه

بستن