سیاست

عراق، روسیه و ایران از بشاراسد حمایت می‌کنند

وزیر خارجه عراق گفت:‌ما رسیه و ایران به این توافق رسیدیم که حکومت بشار اسد باقی بماند.

به نقل از الوحده، ابراهیم الجعفری، ‌وزیر خارجه عراق در گفت‌وگو با برخی رسانه ها گفت: عراق، روسیه و ایران به این توافق رسیدند که حکومت بشار اسد باقی بماند وبا تمام امکانات از او حمایت کنند.

وی افزود: تروریست‌ها هر جا که باشند عراقی‌ها با آن‌ها خواهند جنگید و ما با کشور همسایه یعنی سوریه همکاری می‌کنیم؛ زیرا هر چیزی که به سوریه ضرر بزند به ما نیز ضرر می‌زند.

وی ادامه داد: ما از سال پیش با چشم‌پوشی از مواضع دیگر کشورها نسبت به تروریست‌ها، داریم با تروریست‌ها می‌جنگیم و از هر کشوری که اولویت آن مبارزه با تروریست‌هاست استقبال می‌کنیم.

وزیر خارجه عراق در آخر گفت که ما به ترکیه توصیه و نصیحت می‌کنیم که تروریسم به همه جا سرایت خواهد کرد و به همه جا خواهد رسید.

نوشته های مشابه

بستن