جهانسیاست

مددجویان افغان ندامتگاه قزلحصار به کشورشان منتقل می‌شوند

سرپرست ندامتگاه قزلحصار گفت: از سال آینده زندانیان تبعه افغانستان از این ندامتگاه به کشورشان انتقال می‌یابند.

علیرضا گرامی در این خصوص گفت: اوایل هفته جاری با حضور سفیر سیاسی کشور افغانستان در ندامتگاه قزلحصار درخواست ۱۲۵ مددجوی این کشور بررسی شد.

وی درباره انتقال این مددجویان گفت: این امر با رایزنی سفارت افغانستان برای حل مشکلات قضایی مددجویان محکوم به مواد مخدر صورت گرفته تا آنان ادامه محکومیت را در کشور خود تحمل کنند.

سرپرست ندامتگاه قزلحصار اظهار کرد: مقدمات اولیه در خصوص انتقال مددجویان با حضور هیات سیاسی در ندامتگاه قزلحصار انجام شده و قرار است مددجویان افغانستانی محکوم در زمینه مواد مخدر از اوایل سال آینده به کشور افغانستان انتقال یابند.

نوشته های مشابه

بستن