ایرانسیاست

پایان بازدید میدانی کمیته حقیقت‌ یاب مجلس برای بررسی وضعیت کولبران

یک عضو کمیته حقیقت یاب مجلس برای بررسی وضعیت کولبران با اشاره به پایان بازدید این کمیته از مرزهای آذربایجان غربی، ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در پیرانشهر و سردشت را از راهکارهای بلند مدت برای حل مشکل اشتغال در این منطقه و به تبع آن از بین رفتن معضلات کولبری عنوان کرد.

کمیته حقیقت‌یاب مجلس متشکل از من، آقایان کواکبیان و برزگر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و آقای محمودزاده نماینده مهاباد صبح امروز از مرز پیرانشهر بازدید کردیم و در ادامه بازدید میدانی از مرز کیله داشتیم که عمدتا از جمله محل‌هایی است که کولبران در این مسیر با مشکل ریزش بهمن مواجه می شوند. همچنین با خانواده‌هایی که سرپرستان کولبرشان را در اثر ریزش بهمن از دست داده بودند ملاقات کردیم.

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس، ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در پیرانشهر و سردشت را از راهکارهای بلند مدت برای حل مشکل اشتغال در این منطقه و به تبع آن از بین رفتن معضلات کولبری عنوان کرد و گفت: همچنین اقدام موثر دیگر این است که مرز کیله به یک مرز رسمی و پایانه تجاری و مسافری تبدیل شود. در حل حاضر این مرز یک مرز صادراتی گمرک است اما خواسته ما این است که به یک مرکز رسمی تبدیل شود.

خضری در پایان گفت: که کمیته حقیقت یاب مجلس برای بررسی وضعیت کولبران جمع‌بندی بازدید خود را با اعضای کمیسیون امنیت ملی انجام خواهد داد.

نوشته های مشابه

بستن