بازیگران صنعت ایران در دوره اقتصاد نفتی

|
0 دیدگاه

نساجی، صنایع چوب و چرم نابود شدند .صنایع شیمیایی و برق منفعت بردند

صنعت ایران

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور دوم
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.