حذف شرط رقابت برای واگذاری طرحهای عمرانی

|
0 دیدگاه

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد شرایط واگذاری طرحهای عمرانی دولت خارج از رقابت مشخص شد.

 شورای اقتصاد بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه، اصلاح مصوبه پیشین خود درباره دستورالعمل شرایط  واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه جدید، نیمه تمام، تکمیل نشده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی را به استناد قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی و مورد تصویب قرار داد.

کار گروه واگذاری این طرحها به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی و با عضویت معاون  وی یا رئیس دستگاه اجرایی تابعه، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی و یک کارشناس به تشخیص رئیس دستگاه مرتبط تشکیل میگردد.

همچنین ماده ۴ مصوبه پیشین به طور کامل حذف و متن زیر به عنوان شرایط  انتخاب سرمایه گذار جایگزین آن خواهد شد.

بر این اساس انتخاب سرمایه گذار به صورت رقابتی و با انتشار حداقل دو نوبت آگهی شناساسی سرمایه گذار در روزنامه کثیر الانتشار انجام شده و دو مرحله ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه صورت خواهد گرفت. برای واگذاری طرحها خارج از فرایند رقابت عمومی لازم است سرمایه پذیر دلایل توجیهی را جهت تصویب به کار گروه واگذاری منعکس نماید. همچنین شرایط فراخوان محدود و حداقل تعداد سرمایه گذاران در فهرست کوتاه در راهنمای سازمان تبیین گردد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور دوم
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.