اقتصاد

اعتراضات کارخانه آذرآب وزیر کار را به اراک کشانید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور رئیس‌ جمهوری راهی استان مرکزی شد.

 علی ربیعی با هدف بررسی مشکلات کارگران آذراب و هپکو تا وارد استان مرکزی شد.

دو واحد صنعتی هپکو و آذراب اراک چندی است دچار مشکلات مختلف شده‌اند و اراک چندی است که شاهد اعتراضات کارگران این واحدها به تاخیر در پرداخت حقوق‌ها و مسائل مدیریتی است.

نوشته های مشابه

بستن