اقتصاد

ایران از کدام کشورها سینمای خانگی می خرد؟

بر اساس آمار گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قریب به ۲۴۱ تن مجموعه سینمای خانگی، وارد کشور شده است.

بر اساس آمار گمرک  در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قریب به ۲۴۱ تن مجموعه سینمای خانگی به ارزش ریالی ۵۳۶۲۱۶۷۵۸۱۴ و ارزش دلاری ۱۶۵۱۶۳۲ وارد کشور شده است.

کشور چین با صادرات ۱۶۷ تن مجموعه سینمای خانگی، با ارزش ریالی ۳۷۸۱۸۸۷۱۶۷۳ و ارزش دلاری ۱۱۶۵۴۲۱ و همچنین کشور اندونزی نیز با صادر کردن قریب به ۹ تن مجموعه سینمای خانگی، به ارزش دلاری ۲۷۰۰۰ و ارزش ریالی ۸۷۶۱۷۷۰۰۰ جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

نوشته های مشابه

بستن